Home

Het leven op een VOC schip dagboek

Opstel Geschiedenis Het Leven op een VOC schip

Opstel over Het Leven op een VOC schip voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 24 september 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Op de foto zie je het achterste gedeelte van een VOC schip. Achter de mast leefden de hoge heren zoals de opperstuurmeester, opperkoopman, de predikant, de chirurgijn en de gasten die aan boord waren. Onder de gasten bevonden zich zo nu en dan ook vrouwen. Echtgenotes of zusters van hog Jacob vindt er niks aan in het weeshuis. Hij wil weg; mee met een VOC-schip naar Indië. Op een dag heeft de huisvader een geweldig bericht: de VOC zoekt nog een scheepsjongen! Maar is het leven op een VOC-schip wel zo fijn Als een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) een lange reis naar de Oost maakte werd veel voedsel en drank ingeslagen. Een schip dat vanuit Nederland uitvoer voor een reis naar bijvoorbeeld Indonesië had voor negen maanden voedsel bij zich. Dat was op zichzelf ruim voldoende

Echter het leven van de avonturiers stond al lange tijd voor de aankomst in Oost-Indië op zijn kop, geteisterd door de gevaarlijke reis en de erbarmelijke omstandigheden op de schepen. Het leven aan boord van een VOC-schip was namelijk voor de meeste opvarenden geen pretje Het leven aan boord van een VOC-schip Inleiding. Aan boord van de schepen werkten erg veel mensen. Er waren wel 180 tot 350 mensen aan boord van een VOC schip. Zoals de kapitein, die altijd schipper genoemd werd bepaalde hoe er gevaren werd. Omdat de VOC om de koopmannen draaide had die de hoogste rang op een schip en de schipper niet Het leven van een tegenwoordige zeeman wordt ten opzichte van vroeger gekenmerkt door techniek, en een bepaalde mate van zekerheid en luxe. In de 17de eeuw was dit volstrekt anders. In de zeventiende eeuw was de Republiek der Nederlanden een geduchte zeemacht. Deze macht was niet alleen gebaseerd op de vloten van de marine, [ De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. de VOC en links naar andere interessante. Naar zee gaan Ondanks het stoere imago van deze zeemannen was het 'naar zee gaan', niet voor iedereen een keus. Veel van de bemanning op schepen als De Heemskerck, De Zeehaen en De Batavia kwamen aan boord vanuit pure wanhoop. Geen huis, geen kennis van taal en schrijven en weinig kans op een goede toekomst zorgden voor jonge zeevaarders in de naam van de Verenigde Oost Indische Compagnie

Het was geen pretje op zo'n schip. Er waren stormen, scheepsrampen, ziekten en tekort aan voedsel. De meeste bemanningsleden gingen dan ook niet voor hun lol mee. Mee gaan met de VOC was vaak hun laatste hoop, omdat ze arm waren of schulden hadden. De bemaningsleden hadden veel taken op het schip, bijvoorbeeld het schip schrobben. Dit was geen. De leerlingen moeten zich inleven in een persoon op een VOC schip. Ze moeten informatie vinden over die persoon op de verschillende internetsites die onder bronnen staan vermeld. Ze moeten een dagboek schrijven over het leven van die persoon op het schip. Dit dagboek moet in Word gemaakt worden en mag ongeveer 2 A4tjes zijn

Leven aan boord - De VOC

 1. De leerlingen komen veel te weten over de VOC, over het leven op een VOC schip en over de verschillende personen op dat schip. De leerlingen zijn bezig met het oefenen van ICT vaardigheden. De leerlingen oefenen taalvaardigheid doordat ze een dagboek moeten schrijven. Benodigde voorkennis-Randvoorwaarden. Pen en papier, computers met internet.
 2. Een schip met driehonderd opvarenden nam na schatting zo'n 15.000 kilo vlees, 25.000 kilo brood en 5.000 kilo erwten mee, om slechts een paar voorbeelden te noemen. Drinken op een VOC-schip. Om te drinken nam men vooral water, bier, wijn en sterke drank (jenever) mee. Het water en bier gingen hard achteruit naarmate de reis vorderde terwijl.
 3. Op een VOC schip was wel een ziekenboeg, maar dat hielp niet veel want de zieken lagen vaak tussen of tegen de niet zieken aan. Zo werden de gene die nog niet ziek waren ook ziek. Op het overloopdek verbleef het grootste gedeelte van de bemanning. Het was vaak één grote puinhoop, er overleefden daar gemiddeld 200 zeelieden en soldaten op een hoop
 4. Centrum van de VOC in Azië werd Batavia (Jakarta) op Java. Batavia werd in 1619 gesticht. In dat jaar nam Jan Pietersz. Coen met geweld de havenplaats Jacatra in. Hij liet er een grote vesting bouwen (het Kasteel van Batavia) met werkplaatsen, pakhuizen en woningen voor het VOC-personeel
 5. hoe het leven op een VOC schip was, wat het verschil was tussen de arme mensen en de rijke, belangrijke mensen op het schip. Wat ga je lezen? Lang geleden hadden ontdekkingsreizigers nieuwe landen ontdekt. Nederlandse mensen gingen naar die landen om spullen op te halen die ze in Nederland niet hadden. Indië was zo'n land
 6. istratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Elke Kamer van de VOC voerde een eigen personeels- en salarisad

Het leven aan boord van een VOC-schip. En dan zijn de schepen gereed en staat de bemanning klaar voor een maandenlange reis richting het Oosten. Een reis die voor velen werd ondernomen met de hoop om als een rijk man terug te keren gaan als het ware een kijkje nemen op een VOC schip. Ze zijn niet alleen met het vak geschiedenis bezig maar ook met taal en ICT vaardigheden. 2) Opdracht - Er is gekozen om de leerlingen een dagboek te laten maken. Zo kunnen ze zelf een persoon uitkiezen die leefde op het VOC schip en kunnen ze op zoek gaan naar interessant

Schooltv: Jacob gaat varen - Het leven op een VOC-schip is

Het leven op een VOC Schip - groep 7 Een scheepsjongen of ketelbink is een jongen van ongeveer 12 tot 17 jaar, die op een schip werkt als manusje-van-alles.. Voor wat betreft een land als Nederland kwam dit voor in de scheepvaart van vóór de 20e eeuw. De arbeidswetgeving verbiedt sinds het Kinderwetje van Van Houten de inzet van te jonge kinderen. Meisjes als zeelui waren altijd al ongebruikelijk Een VOC-schip onderweg tussen Azië en het vaderland. Ziek op zee bij de VOC. 5 x de barre waarheid. op een plank gelegd en met het voeteneind naar voren onder begeleiding van een saluutschot de zee in geschoven. ~ Marleen Stavenuiter - Het De Haagse Lita de Ranitz (1876-1960) verzamelde haar leven lang poppen en poppenhuisspullen

De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan Het waren maandenlange tochten, met veel te veel mensen, zeelui en soldaten, op een kleine oppervlakte. Het regime aan boord is zeer streng om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt. Gebrek aan schoon water, vers voedsel en gebrek aan hygiëne eisen hun tol. Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ligt nog een replica van het VOC-schip. oprichting van de VOC De VOC werd in 1602 opgericht en ontwikkelde zich tot een machtig bedrijf met een monopolie op alle Nederlandse handel in Aziatische wateren ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Naast het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië, had de VOC ook veel bestuurlijke macht. De VOC had een eigen leger en mocht verdragen sluiten, oorlogen voeren. Weesjongen Jacob van den Berg monstert aan op een VOC-schip. De zeereizen brengen hem in de Oost, waar de VOC een machtig handelsbedrijf blijkt te zijn

Aan boord van een VOC schip: voedsel en drank

Op sommige plekken had de VOC een handelspost. Dan ging de handelaar niet mee op het schip, maar bleef hij op het land om handel te drijven. 3.Je kon meegaan als soldaat. Met elke vloot (een aantal schepen die samen ergens naartoe varen) was er ook een schip met soldaten erop. Dit was om de vloot te beschermen een scheepsjongen gaat zeven dagen mee op een voc schip kan ik hulp krijgen met wat ik erin moet schrijven want ik kom niet echt verder: Antwoord: Hallo, dit lijkt misschien een erg lastige opgave maar er zijn wel een aantal aanknopingspunten die je in je dagboek zou kunnen verwerken

Het leven aan boord van een VOC schip - geneavankatwijk

Leven op een VOC schip. Scheepsjongens. Het kon dan groot feest zijn op het schip. Ziekte, dood en verderf. Deze mooie momenten stonden echter in groot contrast met vele zeer gevaarlijke en zeer droevige tijden die men mee maakte op het schip Het reilen en zeilen aan boord van een VOC-schip De oprichting van de VOC in 1602 betekende een enorme werkgelegenheid voor mannen uit heel Europa. Vanuit alle buurlanden kwam men af op de banen bij de VOC en de schepen die naar Indië vaarden, waren dus voor een deel bezet door immigranten

Trailer Het leven van een Loser - ff offline - YouTube

Video: Het leven aan boord van een VOC-schip 17e eeu

Vette pech! stripverhaal (Het leven van een loser 2

Aan boord gebruikte ze straffen van geldboeten tot de doodstraf. vraag! ze kregen een boete als ze hun behoeftes niet op het Kierenplecht deden. op een schip was een chirurgijn aanwezig om zieken te genezen. Hij mocht eigenlijk alleen wonden verbinden en aderlaten. dan snijdt hi Het valt niet mee, het leven in een weeshuis in 1740. De kinderen moeten hard werken, ook Jacob vd Berg. Hij is 14 jaar oud en heeft geen ouders meer. Af en. Het leven aan boord van de VOC-schepen was geen cruise. De schepen waren klein, lang niet allemaal van een goede kwaliteit en de passagiers deelden hun kajuiten met elkaar, ratten en muizen. De vrouwen aan boord hadden weinig omhanden: ze verzorgden hun kleding, ze schilden en droogden appeltjes, bakten soms een taart, of maakten de vulling voor een gans Klik hier om het item over eten op een VOC-schip uit de uitzending te bekijken (Windows Media Player). Bronnen: M.L. Barend-van Haeften, 1996: Op reis met de VOC - de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel, uitgeverij Walburg Pers. Scheepvaartmuseum in Amsterdam: www.scheepvaartmuseum.n

Het leven aan boord van een WIC schip - HistoriënHistorië

Het grootste schip was de Prins Willem, dit schip had een lengte van 57 meter. De Prins Willem werd gemaakt in 1649 in Middelburg en kwam op rekening van de Kamer Zeeland. De zijkanten van een spiegelschip bolden breed, hierdoor kon het schip meer lading meenemen. Daarnaast was dit schip ook geschikt om passagiers te vervoeren. De achterkant. Dit is het verhaal over de bemanning, de gasten aan boord en de leden van de VOC. Muiterij ligt constant op de loer. Op een noodlottige avond vaart het schip op een koraalrif en veel mensen komen om het leven. Andere schipbreukelingen proberen te overleven op de eilandjes in de buurt Op 20 maart 1602 werd het 'Octroy opte vereeninge der Compagniën' vastgelegd; het officiële startschot van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Twee eeuwen lang zou 's werelds eerste besloten vennootschap handel drijven op Azië. Grote successen werden opgevolgd door minstens zulke grote verliezen, en eind achttiende eeuw ging de compagnie failliet. In de collectieve herinnering. Drs. Hans Bakker (48), germanist, algemeen literatuurwetenschapper en historicus met passie voor het maritieme, is afkomstig uit een zeevarend geslacht. Op 10-okt-2017 - Het Zeeuws Archief is hét historisch centrum van Zeeland en beheert en bewaart belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt dit cultureel erfgoed in samenwerking met anderen zichtbaar

De VOCsite : functies en rangen aan boord van een VOC-schip

Hun dagboek is het enige bekende verslag van vrouwen op weg naar Nederlands-Indië. Facts. Maria en Johanna Lammens reisde in de 18e eeuw mee op een VOC schip. De zussen schreven met een ironische toon over het alledaagse leven aan boord: over kakkerlakken, angst voor een schipbreuk en hun zeeziekte Een jong meisje zat op 20 mei 1736 in haar scheeajuit te schrijven in haar dagboek. Omdat het schip ter hoogte van de evenaar zeilde, waren de waskaarsen die op tafel stonden door de hitte. Het van de ra lopen en het kielhalen bestond uit het de gestrafte in geboeide toestand meerdere malen van behoorlijke hoogte in het water te laten vallen dan wel onder het schip door te halen. Op aanzetten tot muiterij, doodslag en sodomie, dat wil zeggen het verrichten van homosexuele handelingen, stond de doodstraf Een replica van het spiegelretourschip Batavia, waarvan het origineel in 1628 gebouwd is. Bron: Bataviawerf, Lelystad Het VOC-schip sloeg op 4 juni 1629 lek op een van de koraalriffen van de Houtman Abrolhos, voor de westkust van Australië. De meeste opvarenden, 282 in totaal, wisten zich te redden

Rachel Renée Russell bedankt fans voor Prijs van de

17e eeuwse palen krijgen nieuw leven: Fundament van innovatief VOC-schip uit afvalplastic 12 juni 2020, 13.03 uur · Aangepast 12 juni 2020, 13.49 uu In Het Grote VOC Boek wordt voor het eerst gebruik gemaakt van dit overvloedige archiefmateriaal. De reis door dit boek is als die van een VOC-schip. Vertrekpunt is Nederland en vandaar gaat de tocht door het gehele VOC-octrooigebied. De honderden beelden geven een adembenemend uitzicht op de wereld van toen Ze richtten de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, op. De kooplieden werden rijk, maar voor de bemanning was het leven op een VOC-schip heel zwaar. Zo zag een schip van de VOC eruit. Door de bolle vorm van de romp kon er heel veel lading in. De Gouden Eeuw was een periode van grote rijkdom voor de Republiek der Nederlanden Meer informatie over de schepen van de VOC is te vinden op de websites van de organisaties die replica's hebben gebouwd, bijvoorbeeld van de Batavia in Lelystad www.batavialand.nl, het Nederlands Scheepvaartmuseum, www.hetscheepvaartmuseum.nl, dat de Amsterdam nabouwde, en van het Duyfken die eind april 2002, na een twaalf maanden durende zeiltocht vanuit Australië, in Nederland arriveerde. Echter het leven van de avonturiers stond al lange tijd voor de aankomst in Oost-Indië op zijn kop, geteisterd door de gevaarlijke reis en de erbarmelijke omstandigheden op de schepen. Het leven aan boord van een VOC schip was namelijk voor de meeste opvarenden geen pretje

Het schip leek niet op het schip in de werf, die je net hebt kunnen zien. Het hout was niet zo zwaar gebogen. Dat maakte dat het schip en statige vorm kreeg. Als een koning, baron of keizer. De achterkant van het schip was groen met geel, en er hingen twee figuren van hout. Het schip was bruin, met aan de zijkant twee zwarte banden De ondergang van de verenigde Oost-Indische Compagnie Het is interessant om te weten wat er op een schip gebeurd van de VOC, of wat er in de gebieden gebeurd waar ze vestigingen bouwen, wat hun invloed is op de wereldhandel, maar de geschiedenis over hoe de VOC ten onder is gegaan is net zo belangrijk

Voor de VOC was de beheersing van de handel in kruidnagelen, één van de vier zogenaamde fijne specerijen, van het begin af aan een prioriteit. Aanvankelijk was het productiegebied beperkt tot de Molukken, in het oostelijk deel van Indonesië. Later werd de kruidnagelteelt echter ook op Ambon, ten zuiden daarvan, geïntroduceerd Het VOC-schip de Haerlem leed in 1647 schipbreuk Het lijkt sterk op een halssieraad. Uit de dagboeken van Jan van Riebeeck weten we dat de Nederlanders waarvan zij leefden,.

VOC-schip Amsterdam In een vliegende storm brak het roer af en strandde het schip op de Engelse zuidkust. Op deze replica kom je te weten hoe het leven en werken was op een schip uit die tijd Een liefdesverhaal Het is 1849. Op koffieplantage Hazard aan de rivier de Nickerie woont en werkt Adonis. Wanneer de werkdag er tegen het begin van de avond op zit, loopt hij naar de suikerplantage Paradise om daar de nacht door te brengen bij zijn lief Afrika. Maar al lang voor het licht wordt, staat hij [ Het leven aan boord van een VOC schip was namelijk voor de meeste opvarenden geen pretje. Er zat een groot verschil tussen het leven voor de mast en het leven achter de mast. Achter de mast leefden de hoge heren zoals de kapitein, de officieren, de opperstuurmeester, opperkoopman, de predikant, de chirurgijn en de gasten die aan boord waren

Op 20 maart is het VOC-jaar officieel geopend. Ook Histocasa besteed aandacht aan de Verenigde Oostindische Compagnie. In een kort artikel van Wim Schüling wordt uit de doeken gedaan wat de VOC nou eigenlijk.. Nog een heel bekend VOC-chip is de Batavia. Het oude schip uit de zeventiende eeuw is gebouwd tussen 1627 en 1628. Het is gebouwd op de Peperwerf in Amsterdam. Het schip vertrok voor het eerst op 29 oktober 1628. De kapitein was Adriaan Jacobsz. Eigenlijk was de leider de opperkoopman van het schip Een dagboek is een geweldig voorwerp dat je de ruimte geeft om op een veilige, besloten manier je gevoelens te exploreren, dromen en ideeën vast te leggen en over het dagelijks leven te reflecteren. Er zijn geen regels voor het bijhouden van een dagboek, maar er zijn enkele eenvoudige trucs die je kunnen helpen om zo veel mogelijk uit het schrijven te halen Dagboek voc. Opdracht. Tijdens een reis op een VOC-schip gingen er veel mensen mee. Zoals matrozen, een schipper, stuurlieden, een kok, een chirurgijn, scheepsjongens etc. Maar er waren ook passagiers aan boord MeesterMichael.nl, websites voor leerlingen in het basisonderwijs.Filmpjes bij de methode Brandaan Groep 6 Al sinds 1647 ligt schip De Haarlem op de bodem van de zee bij de Tafelbaai, Zuid Afrika. Het schip verging toen het op weg was naar Nederland vanuit Oost-Indië. Nu, 372 jaar later is het VOC-schip gevonden door archeoloog Bruno Werz

Leven aan boord: hoe ging dat? Het Scheepvaartmuseu

Als je de regels overtrad werd je achtergelaten op een onbewoond eiland. 'Het leven op zee' Een piraat hoefde niet heel hard te werken. Piraten staan erom bekend dat ze een beetje lui waren. Overdag waren ze aan het vissen, lezen , schoonmaken of aan het kijken of er andere schepen aan kwamen. Op een piratenschip was niet zoveel eten en drinken De vermenging van fictie en realiteit blijkt onder meer uit het feit dat er wel degelijk een brief verzonden is van Bantam naar Batavia om de komst van het 'Huis te Merwede' aan te kondigen: dit blijkt uit het Dagh-register van het Kasteel; de brief bevat een overzicht van geld en goederen aanwezig op het schip, alsmede andere bijzonderheden (Van der Chijs/De Haan eds. 1887-1928), [dl. 20. Het was algemeen bekend dat een aantal mannen een relatie aangegaan was met een Koreaanse vrouw. Een speurtocht naar het verdere leven van de schipbreukelingen liep bij een aantal stuk op het feit dat zij binnen een jaar of twee weer vertrokken waren met de VOC en voor zo ver na te gaan nooit meer terug gekomen zijn

vriendschap verhaal en spreuken song: alegria & one of usRecensie: Het leven van een loser - Chicklit

18-mrt-2017 - Omschrijving: Langsdoorsnede van een 18e eeuws VOC schip met er omheen diverse navigatie instrumenten, en andere scheepsbenodigdheden.Techniek: KopergravureInkleuring: Latere datumMaker De slaven werken op hun kostgrondjes in hun 'vrije tijd': na het werk op de plantages en op de 'vrije' zondag. 'Vrij' is hier natuurlijk een gek begrip, want we hebben het over mensen die nooit echt vrij zijn. Je kunt zelfs zeggen dat de planters alleen maar 'vrijaf' geven zodat hun slaven zichzelf in leven kunnen houden De reden was dat de Europese suikermarkt werd beheerst door de import uit de Nieuwe Wereld en de Aziatische suiker kon daar moeilijk tegen op. Dat de VOC er toch wat van naar Europa vervoerde had te maken met het feit, dat het een ideale ballast was om de stabiliteit van de schepen in he. 1602 Handel met de Oost: VOC - Tijdlijn Nederlandse. Het leek er aanvankelijk op dat we weer een strenge en langdurige winter zouden krijgen. Er lag tien centimeter sneeuw en grote ijsschotsen dreven de Waal af, wat een zeldzaamheid is. Eergisteren begon het evenwel letterlijk warm water te regenen. De temperatuur steeg plotseling zo'n 15 graden en binnen 24 uur waren alle sneeuw en ijs verdwenen Logboek Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Oorspronkelijk was een logboek het verslag aan boord van een (lucht)vaartuig waarin de metingen van de log werden bijgehouden, dus de snelheidsmetingen

Blog. Jan. 26, 2021. Five strategies to maximize your sales kickoff; Jan. 26, 2021. Engage students in your virtual classroom with Prezi Video for Google Workspac Reisjournalen van vrouwelijke passagiers zijn zeldzaam. Uit de VOC-periode zijn er slechts twee bekend: dat van Johanna en Helena Swellengrebel uit 1751 en het onlangs ontdekte exemplaar van Maria en Johanna Lammens uit 1736. Gedetailleerd beschrijven de zusters hoe ze de dag doorbrengen met lezen, spelletjes spelen en musiceren; welke copieuze maaltijden ze krijgen voorgeschoteld en wat hun. Het leven op een VOC-schip is zwaar. Handel in de Gouden Eeuw. Kooplieden en hun handelswaar. VOC de Batavia deel 1. Hoe leefden de kinderen aan boord van de VOC schip. Willem Wever laat het je zien. Wat betekent de VOC in Indonesië? Willem Wever laat het je zien. Canonclip: De VOC (Groep 5 en 6 Waar de VOC in handelde, hoe het leven op een VOC schip was en welke avonturen de mensen in die tijd beleefde gaan jullie onderzoeken in deze webkwestie! Colofon. Het arrangement Meevaren met de VOC is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is.

leven op het schip / VOC-schip Degoudenrembrandt

Het Leven van een Loser - Geen PaniekVijf geheimen voor een gelukkig leven - Just Be YouJongin Arnhem | Maak lezen voor de lijst leukerSunshine Lotus | Made with Gimp and PhotoshopLeendert Hasenbosch - WikipediaAnne Frank - Literatuurmuseum

De VOC kende een strakke en strenge organisatie bij de uitrusting van de schepen. Op lijsten werd bijgehouden wat aan navigatiemateriaal aan boord meeging. De schipper en onderofficieren moesten tekenen voor ontvangst. Ook verplichtten zij zich het materiaal na een behouden reis in Batavia in te leveren Hoe zag het schip eruit De reis van een slaaf op een slavenschip was heel zwaar. Het schip waarin de slaven vervoerd werden waren vaak veel te klein. De schepen die gebruikt werden waren vaak gewone schepen die gebruikt werden om goederen te vervoeren Het Klokhuis op Social Media; Achter de schermen; Muziekalbums; Podcast; Meet Up; In de klas; Je hebt gezocht op voc (2) 19.05.2020. Onderwaterarcheoloog 13.06.2019. Zuid-Afrika: Wilde dieren Niet gevonden wat je zocht? Probeer één van de onderstaande woorden. advocaat; advocaten; Avocado; Avocado's. Aan het einde van de les: Kunnen de leerlingen de periode van de VOC plaatsen op de tijdbalk. Weten de leerlingen op welke manier Nederland ontzettend rijk is geworden aan de handel in goederen uit Azië. Kunnen de leerlingen vertellen over het leven aan boord van een VOC-schip. Hebben de leerlingen een beeld van hoe Nederland zich gedroeg in. Het leven aan boord van een slavenschip. De mannen waren precies 11 maanden eerder door de WIC vanuit Afrika aangevoerd met het schip de 'Nieuwe Post' om op de Curaçaose slavenmarkt te worden verhandeld. De vrouw was een vaste slaaf van de Compagnie en al langer op het eiland

 • Weather Bonaire radar.
 • Erwtensoep AH.
 • Mijn hond wrijft met neus over grond.
 • Millers Beach.
 • Goedkoop Hotel Málaga.
 • Drieling kinderwagen tweedehands.
 • Make up kwasten HEMA.
 • 3 gangen menu Valkenswaard.
 • Volcarona.
 • Capelle aan den IJssel P2000.
 • Voorbeeld academisch paper.
 • IPhone XR in water gevallen.
 • Moderne posters prints.
 • Genetische modificatie moet verboden worden.
 • Meest betrouwbare weer app.
 • Graanprijzen Nederland.
 • IMac 27 inch i7.
 • Knipperlicht relais testen.
 • Stem kwijt oma weet raadt.
 • Autostoel hond Pets Place.
 • Camping Egmond aan de Hoef.
 • Together Again lyrics Emmylou Harris youtube.
 • Kelly Preston films.
 • Limousine Yves.
 • Kapsalon recept.
 • Ervaring met nagelkapjes kat.
 • Modern imperialisme Afrika.
 • Allersterkste haarlak.
 • Shorttrack Nederland.
 • RX abdomen doel.
 • Jenelle Evans RTL Boulevard.
 • Huwelijksreis Luxemburg.
 • Grootste spin België.
 • Zegwaard Container Verhuur.
 • Tinder Boost review.
 • Sluitertijd betekenis.
 • Rookbom kopen.
 • Net worth betekenis.
 • Pasfoto identiteitskaart Kortrijk.
 • De Kaloot.
 • How to download YouTube videos on iPhone.