Home

Ned Indië archief

Het Indisch Familie Archief (IFA) is een archief en informatiecentrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt, beheert en toegankelijk maakt voor nakomelingen en geïnteresseerden. Schenkinge De Mormonenkerk, voluit: de Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, (Engels: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, afgekort LDS Church), heeft grote delen van de originele aktes van de burgerlijke stand van Nederlands-Indië gefotografeerd en op microfilm bewaard. De aktes zijn een belangrijke bron omdat de ouders erin worden genoemd, [ De index Oost- en West-Indië: Administratie Indische Pensioenen verwijst naar het archief Pensioenregisters van het Ministerie van Koloniën 1815-1936 (2.10.09), inventaris A1-B29. Hierin zitten onder andere registers van weduwepensioenen, staten van gepensioneerde en overleden ambtenaren en staten van KNIL-militairen met minderjarige kinderen Het Indisch Familie Archief (IFA) is een archief en informatiecentrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt, beheert en toegankelijk maakt voor nakomelingen en geïnteresseerden

Om deze pagina te kunnen bekijken, moet je over een browser beschikken die frames ondersteunt, bijvoorbeeld Mozilla of Firefox Indiegangers.nl. startpagina; fotogalerij; digitale gedenkboeken; gastenboek; zoeken; contact; weblinks; Geschiedenis. Generaal Spoo Het Streekarchief is in het bezit van een aantal bronverwerkingen uit Nederlands Indië, o.a. uitgaven van de Indische genalogische vereniging en alle jaargangen van de Almanak van Nederlands Indië. U kunt deze op onze studiezaal raadplegen

Indisch Familie Archief

Aktes Burgerlijke Stand Nederlands-Indië nu digitaal

Het project I ndonesian Newspapers 1940 - 1946 van het NIOD loopt al enige tijd. Het is een beetje onduidelijk wat de status van dit project is. Want bij de start van het project werd aangegeven dat de Indonesische (Nederlands-Indië) kranten van 1930-1940 en 1945-1950 zouden worden gedigitaliseerd Kampen in Nederlands-Indië (1942-1948) Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië De collectie bestaat uit een groot aantal aantekeningen uit diverse archiefbronnen van plaatsen uit Nederland, België, Duitsland en Nederlands-Indië (waaronder doop-, trouw- en overlijdensgegevens uit Ambon en Banda). Voor Nederlands-Indië gaat het vooral om Europese families, maar er komen ook Molukse namen in de aantekeningen voor

De jaren 1945-1949 staan helemaal in het teken van de Indonesische kwestie. Direct na de Japanse capitulatie roepen Soekarno en zijn nationalistische medestanders de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland erkent de Republiek niet en zet alles op alles om Nederlands-Indië te behouden. Het parlement en het overgrote deel van de bevolking steunt het kabinetsbeleid. Perioden van. Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken. U vindt hier: 88 deelnemende organisaties; meer dan 51.900 archieven en collecties met ruim 237 miljoen beschrijvingen van archiefstukke Het boek is gebaseerd op alle bekende egodocumenten van militairen die in de jaren 1945-1950 in Nederlands-Indië gediend hebben. In totaal betreft het 659 dagboeken, brieven, memoires, interviews en andere bronnen, van 1362 militairen en veteranen, opgeteld een 'kleine' 100.000 pagina's tekst

Ambtenaren in Nederlands-Indië Nationaal Archief

Veel Nederlanders hebben een Indische familiegeschiedenis. Hun voorouders werkten bijvoorbeeld in de Nederlandse kolonie en stichtten daar een gezin. Het onderzoeken van dat Indische verleden is vaak een uitdagende bezigheid. Administratieve sporen zijn niet altijd nagelaten, bronnen zijn dikwijls niet bewaard gebleven of ze zijn moeilijk toegankelijk. Bovendien heb je enige kennis nodig van. Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor Bevat documenten over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Verzorgt door het Nationaal Archief van Nederland Nederlands-Indië, (ook bekend als Achter-Indië, Nederlands Oost-Indië, of informeel als de Oost, of Insulinde) was vanaf 1816 de gebruikte officiële benaming voor alle in de Indische Archipel door de Nederlandse staat gekoloniseerde gebieden die in de jaren twintig van de twintigste eeuw de omvang kregen van het huidige Indonesië.De indertijd gebruikte officiële schrijfwijze was. Als oorlogsvrijwilliger naar Ned. Indië. Stadskanaal, 1980; 207 blz. Dagboek van de schrijver uit de jaren 1945-1948. Hij was OVW-er en ingedeeld bij 2-5 RI. 94. Wolde, W.L. ten. Onze jongens overzee, Den Haag, z.j 64 blz. Belevenissen van een officier (plaatsvervangend Bataljons commandant) van 2-5 RI, opgetekend uit de herinnering. 95

Doorzoek de genealo­gische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context. 269 miljoen persoonsvermeldingen. Zoeken . of gebruik het uitgebreide zoekformulier Mogelijk is hij of zij naar Indië vertrokken. Familienaam. Roosje Roos Maarten en Willy Etmans. Vind ons. Adres Zeedijk 28 9172 AR, Ferwert. E-mail info@roosjeroos.nl. Boek bestellen. De boeken geven we uit in eigen beheer Nederlands-Indië startpagina is het unieke vertrekpunt voor iedereen die iets van Nederlands-Indië wil weten De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of haar Indische familiegeschiedenis. De IGV wil samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de (familie-)geschiedenis van Nederlands Indië, zowel oost als west

Nederlands-Indië Uit de oude Koektromme

Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie. De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben. In passagierslijsten ziet u een kolom Archief Interneringskampen in Nederlands-Indië Met een Japanse verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor (Hawaï) begon deze oorlog op 7 december 1941. Onmiddellijk na ontvangst van het nieuws van de Japanse aanval verklaarde de Nederlandse regering in Londen Japan de oorlog WO2Slachtoffers.nl. Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd Gedigitaliseerde kranten uit de 17e t/m de 21e eeuw In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Archieven.nl bevat veel bronnen die op personen ontsloten zijn. Op deze pagina kunt u door (een selectie van) deze persoonsgegevens heen zoeken. Een uitstekende start van bijvoorbeeld uw familieonderzoek Het Nationaal Archief (naast het CBG) beschikt, onder andere, over stamboeken van ambtenaren en militairen in Ned. Indië. Verder heb je het Indisch Familie Archief (SIFA) dat is overgegaan of binnenkort overgaat naar het Haags gemeente Archief. Ik denk dat het combinatie van diverse opties wordt. Succes, Grieko Ente Nederlandstalige kranten in het voormalig Nederlands-Indië / Indonesië 1744-1958. Vele honderden Nederlandstalige kranten bestaan hier voor kortere of langere tijd. En vele honderden journalisten, niet zelden spraakmakende mannen én vrouwen, beproeven hun journalistieke geluk in de archipel in de negentiende en twintigste eeuw Nederlands-Indië 1945-1947. De strijd in Nederlands-Indië speelde zich aanvankelijk af rond kleine bruggenhoofden die Britse troepen na de Japanse capitulatie hadden bezet en die KNIL-eenheden en Nederlandse oorlogsvrijwilligers en mariniers in de loop van 1946 overnamen Nederland wilde de piraterij tegen gaan en Atjeh inlijven bij Indonesië om zo hun machtspositie in Nederlands-Indië te verstevigen. Net toen Nederland dacht dat ze Atjeh onder controle hadden werden ze onverwacht overvallen en de Nederlandse troepen vluchtten met een achterlating van 97 doden. Dit zorgde voor een ommekeer in de publieke opinie

Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië

Nederlands-Indië bestuurt: kort historisch overzicht Europees decorum onder de tropen zon Onderwerpen op deze pagina Koloniaal dilemma Cultuurstelsel Modernisering Decentralisatie en ontvoogding Conservatieve reactie Centraal bestuur Binnenlands Bestuur Ambtskostuum. Genealogie Timmers Genealogie Timmers / Lingg en aanverwante personen. Zoeken naar: Archieven Ned.Indi

Nederlands-Indië - Indieganger

Geboren in Nederlands Indië Streekarchief Eiland IJsselmond

In de periode 1945-1950 zijn er ongeveer 150.000 militairen in het voormalig Nederlands Indië ingezet geweest. Veel onderdelen hebben hun geschiedenis opgeschreven en uitgegeven in een gedenkboek(je). Later hebben ook vele Indië veteranen hun belevenissen op papier gezet nederlands-indie. Achtergrondverhalen en nieuws over de geschiedenis van Nederlands-Indië, dat sinds de zeventiende eeuw een kolonie was van Nederland Een breed overzicht van de dekolonisatie geven Wim van den Doel, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Indië (2000) en J.A.A. de Jong, Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium (2011). Zie ook Ad van Liempt, Nederland valt aan: Op weg naar de oorlog met Indonesië 1947 (2012) Doelgroep: Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië (Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië algemeen) Er zijn 99 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers. MILITAIREN IN INDIË . In het stamboek staan gegevens van de persoon, zijn ouders, met welk schip hij naar Ned.-Indië is vertrokken, in welke plaats in Indië gedebarkeerd, naam legeronderdeel, etc. Als je hierin ook nog het zgn. Het Nationaal Archief (NA) geeft 2 informatiebrochures (gratis) uit,.

Ned Indie Archief - Vinden

De NOS doet rechtstreeks verslag van de Indië-herdenking op NPO 1, vanaf 12.15 uur. Oud-politica Andrée van Es houdt een voordracht tijdens de bijeenkomst en er is een optreden van Wouter Hamel Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven

Index op de Militaire Stamboeken, die digitaal beschikbaar

De afgelopen weken werd Voorouders.net helaas geplaagd door storingen. Daardoor was de site regelmatig slecht of helemaal niet bereikbaar. Aangezien de huidige hostingprovider geen bevredigende verklaring voor deze storingen had, laat staan een oplossing, heb ik besloten Voorouders.net onder te brengen bij een andere provider Museums over de geschiedenis van Nederlands-Indië In Nederland zijn er verschillende museums die over de geschiedenis van Nederlands-Indië gaan. Dit was de grootste Nederlandse kolonie tot aan de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd Indonesië onafhankelijk. Het grootste museum is te vinden in Arnhem en heet Museum Bronbeek UITREIS * per ss. Ardjoeno van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken 21 Maart 1903 [De Indische Mercuur] THUISREIS * per ss. Ardjoeno vertrokken 9 Mei 1903 van Batavia naar Rotterdam en 15 Juni van Marseille [De Indische Mercuur] UITREIS * per ss. Ardjoeno van Rotterdam naar Ned. Ned.-Indië: 1925: passagiers van de 'Tjerimai', vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 18 April: Vaderland 21-4-1925, editie 1, blad 3/6 Smagge H.G. Pieter Cornelisz Hooft: Batavia: Amsterdam: 1928: 5 Sept. van Batavia vertrokken en dat 6 October te Amsterdam verwacht wordt: NRC 2-10-1928, ed. 1 , blad 4 Smagge fam. ir. A.L.M

Digitale Bronbewerkingen Nederland en België. Werkt een link niet meer, of kent u een bewerking die nog niet op deze website staat Marine ned.indië demobilisatie speld 1945/1949 knil compleet met zakje goudkleurig, 19 mm hoog messing embleem achterzijde gemerkt Verzenden Nederland € 10,00 10 jan. '2 Semarang Archief. Semarang Archives. Semarang Arsip. Het Semarang Archief is een non-profit, educatieve site. Met als doel het behoud van het (fotografische) erfgoed van Semarang en dit openbaar te maken voor het publiek In Indië hield de Republiek de bestuursvorm in stand die de VOC had ingevoerd: een gouvernement, geleid door een gouverneur-generaal (GG). Gouverneur-generaal Jeroen van den Bosch, die in Indië diverse GG's geassisteerd had, had een antwoord: de invoering van het - later door Multatuli beklaagde - Cultuurstelsel

Adresboeken Davies Ned Indie. 1905-1910-1920-1930-1941. 1905. 191 Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant 6-jan-2021 - Bekijk het bord 'Ned. Indie' van Hans, dat wordt gevolgd door 192 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over indie, indonesië, nederland Indië-militairen pleegden op grote schaal oorlogsmisdaden. Nederlandse militairen hebben in Nederlands-Indië (1945-1949) op grote schaal extreem geweld gebruikt tegen Indonesiërs

Nederlands-Indië - Tweedewereldoorlog

Het Indië boek. Het Indië boek. Dit boek bevat 500 verrassende vaak nooit eerder gepubliceerde foto's voorzien van een beknopte toelichting - van natuur tot bestuur, van plantages tot bijzondere rituelen, van steden tot transport, van familiefoto's tot staatsiefoto's Archief van Tranen is een tweedelige documentaire over een vergeten massamoord op Nederlanders in het voormalige Nederlands-Indië in de periode augustus 1945 tot maart 1947. Tijdens deze bloederige periode, die beter bekend staat als de Bersiap, werden naar naar schatting 20.000 Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen vermoord door Indonesische extremistische strijdgroepe

Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940 - Het Geheuge

Martijn Blekendaal schreef voor Historisch Nieuwsblad over de Opstand in Nederlands-Indië in 1926. Lees het artikel op onze website Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de daaropvolgende Bersiap, dekolonisatie en migrati

Index Familiedossiers - Indisch Familie Archief

Nederlandse benaming voor de twee grootschalige militaire acties die het Nederlandse leger en het KNIL hebben uitgevoerd tijdens het dekolonisatieconflict met de Republiek Indonesië Nederlandsch-Indië, voormalige Nederlandse koloniale bezittingen in de Indische archipel onder Nederlands bestuur als voortzetting van het VOC-gezag.Op 24 december 1795 werd het Decreet tot vernietiging van het tegenwoordig bewind der VOC aangenomen en op 1 maart 1796 moesten de bewindhebbers plaats maken voor het Committé tot de zaken van de Oostindische Handel en Bezittingen Lijst met ca. 1100 ruim beschreven begrippen over de periode van aanwezigheid van Nederland in zuidoost Azi (1595-1949) In deze beeldbank vindt u een groeiende selectie van foto's, films en andere afbeeldingen uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), betreffende onder meer de Meidagen 1940, de politionele acties in Indonesië en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vredesoperaties

Johannes Janson | Schilderijen vh

Doorzoek de genealo­gische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context In de jaren vijftig groeiden de politieke spanningen tussen Indonesië en Nederland over Nieuw-Guinea. Indonesië wilde ook het gezag over dit deel van het oude Nederlands-Indië, Nederland wilde het niet kwijt. De Koninklijke Marine was sinds 1955 verantwoordelijk voor de verdediging. Vanaf 1958 kreeg zij hulp van land- en luchtmacht Eredivisie » Archief, Hier vind je alle historische uitslagen. Steven Berghuis heeft een record van Ronald Koeman in het zicht. De huidige bondscoach maakte in 1996/97 liefst acht strafschoppen in één seizoen Stadsarchief Delft vindt het belangrijk om beter en sneller te kunnen inspelen op huidige en toekomstige behoeftes en wensen van gebruikers van het digitale archief. Om meer inzicht te krijgen, is een enquête gemaakt Den Haag Centraal is hét kwaliteitsmedium van Den Haag. Wij streven naar hoogwaardige, onderscheidende en toegankelijke journalistie

Net als Nederland heeft Nederlands Indië ook zegels afgestempeld met langstempels. Met behulp van de catalogi van Storm van Leeuwen* en Bulterman* kan hierover -en over de waarde- meer informatie worden verkregen. Doch soms vind je de plaatsnamen niet. Dit komt omdat de beide catalogi uitgaan van de afstempelingen als hulp kantoor Archief. NDN-Nieuwsbrie ven. NDN-Flash. Andere. Contact. Voorzitter José VandekerckhoveVeerbootstraat 5, bus 02.03 8400 Oostende Belgi.

Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië (1819-1949) De Gouverneur-Generaal (ook wel landvoogd of 'onderkoning') was de hoogste Nederlandse gezagsdrager in Nederlands-Indië. Hij oefende het bestuur uit over deze kolonie (later overzees gebiedsdeel) als vertegenwoordiger van de Koning, die formeel het oppergzag had Nieuwe aanbieding Ned. Indie 25 Jarig Regeringsjubileum NVPH 166. EUR 22,50. Resterende tijd Nog 6d 17u. 0 biedingen +EUR 1,00 verzendkosten. Nederlandsch- Indië Insteekkaart met restantje Luchtpost 1928 0/* EUR 1,00. Resterende tijd Nog 1d 8u. 1 bod +EUR 0,96 verzendkosten Kaart van Ned. Oost-Indië (tevens automobielkaart) P.J. Bettink, J. Krijgsman jaar: [ 192x ] drukker: Amsterdam : Senefelder omvang: 1 kaartblad hoogte: 76 ( 88 ) cm breedte: 105 ( 116 ) cm schaal 1 : 4.150.000 Opm.: niet voor schoolgebruik bedoeld: groter formaat foto OIN_LK_B ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart OIN. Nederlands tm. 1945, verzet & Ned. Indie. Sorteer op. 1; 2 > Baret Commando groen Korps Commandotroepen (zonder insigne)- nieuw gemaakt. Dit is een nieuwe groene Commando baret. Kies de maat uit de tabel. De laatste foto is een voorbeeld. Daar zie je de baret met. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1909 Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910-1913 Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913-1941 Het Vaderland 15-2-1920 Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1927-1931 Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930-1941 zie ook VG 11(1986)304 ONA Kampen, Nots

Krantenarchieven Nederlands-Indië en Indonesie

 1. Nederlandse militairen hebben in Nederlands-Indië (1945-1949) op grote schaal extreem geweld gebruikt tegen Indonesiërs. Dat waren geen incidentele misdragingen van een paar eenheden, zoals het.
 2. isterie van Defensie te 's-Gravenhage; Archief
 3. Welkom in de geschiedeniswinkel van Historiek. Duizenden geschiedenisboeken uit voorraad leverbaar. In de meeste gevallen binnen 24 uur in huis
 4. Erfgoed Leiden en Omstreken is hét cultuurhistorisch centrum voor gemeente Leiden en de regio. Hier werken archivisten, bouw- en architectuurhistorici, archeologen, en molenaars als erfgoedprofessionals samen aan regionale historie van Leiden en Omstreken
 5. Eerste Divisie » Archief, Hier vind je alle historische uitslage

Home - Indischekamparchieve

 1. Het NDR-Archief beheert en bewaakt de archieven en beelden van de Nederlandse draf- en rensport
 2. Mijn vader Douwe Boschma is in 1996 overleden en heeft gediend bij de 7 December Divisie. Waarschijnlijk veel meegemaakt, maar niets verteld. Ik heb wel gegevens uit het archief, 23-1-48 uit Nederland vertrokken als sergeant bij 1 KVT (Korps Verplegingstroepen bij 37 AAT), later in Sidoardjo gezeten, overgeplaatst naar Tp. Det. Stk. Oost- Java
 3. Archief tijdschrift; English; Registreren; Abonneren; Inloggen; Tijdschrift. Selecteer andere nummers Toon alleen specials . januari 2021. NTvG nummer 4 2021. NTvG nummer 3 2021. NTvG nummer 2 2021. NTvG nummer 1 2021. Ontvangt u onze nieuwsbrief.
 4. Duik in onze archieven! Archiefnet is een zoekservice voor producten en diensten van bedrijven. Al jarenlang volgt onze redactie de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven op de voet. Aan trends die een plek in de spotlight verdienen, wijden wij een blogartikel op onze website
 5. COVID19 UPDATE: Door de onlangs aangescherpte maatregelen m.b.t. thuiswerken is het voor ons niet meer mogelijk bestellingen dezelfde dag af te handelen. Op donderdag zijn we op kantoor om de bestellingen van de week af te handelen. Mocht er sprake zijn van spoed, vanwege een cadeau of iets dergelijks, neemt u dan contact met ons op. [

De Ware Vrienden van het Archief (van Mechelen

9-feb-2017 - Bekijk het bord Ned. Indië van Janke Kalff op Pinterest. Bekijk meer ideeën over indie, indonesië, nederland In iedere naam huist een geschiedenis die verder dan 200 jaar terug in de tijd gaat. In 1811 kregen mensen, die dit nog niet hadden, hun achternaam in Nederland. De namen komen voort uit de voornaam van de vader (patroniem), uit een beroepsnaam, de naam van een boerderij of huis, van de plaats van herkomst of de naam is ontstaan n.a.v. een eigenschap van een persoon Archieven >> Kamparchieven Regionaal Archief West-Brabant Historische Kranten in beeld Familienamen >> Van Slooten en Van Veenendaal Belgraven Akker e.a. Genealogie >> Geneaforum Immigranten uit Ned-Indië Immigrant. Bijvoorbeeld de foto's in het boek 'Tabé Java Tabé Indië, de koloniale oorlog van mijn opa' van Ronald Nijboer, verschenen bij Harper Collins. In dat boek staan wel een aantal foto's van slachtoffers. Nu hoorde de opa van Ronald Nijboer, Evert Jan Nijboer, wel tot de eerste lichtingen die (nog vrijwillig) naar Nederlands Indië gingen Archief van Tranen Deze website is het gevolg van een tweedelige documentaire-serie ‘Archief van Tranen’ , die Pia Media gemaakt heeft voor Omroep MAX. In deze documentaires worden vrijwel onbekende massamoorden op burgers met de Nederlandse nationaliteit belicht, die plaatsvonden in de periode augustus 1945 tot maart 1947 in het voormalig Nederlands-Indië

Oost-Indische bronnen - CB

De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende immens geweldadige onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië (Bersiaptijd) heeft diepe wonden achtergelaten bij de Nederlands Indische gemeenschap. Bij velen van ons heb ik de nog steeds aanwezige ontzetting, geestelijke pijn en het verdriet gezien, dat deze verschrikkelijke gebeurtenissen voor hen met zich mee heeft gebracht Hoe de Joden uit Nederland verdwenen. zondag 22 nov 2009, 20.15, Ned 2. Het GroningsArchiefNet maakt het voor iedereen mogelijk om door de archieven van Groningse gemeenten waterschappen te zoeken en informatie te vinden over rijke verleden van de provincie Groningen

Wat is de betekenis van Bezoldigingsstelsel in ned.-indië? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Bezoldigingsstelsel in ned.-indië. Door experts geschreven Rechtspraak in ned. indië. - In art. 74 van het Reg.-Reglement van Ned. Indië wordt gezegd : Overal waar de Inlandsche bevolking niet is gelaten in het genot harer eigene regtspleging, wordt in Nederlandsch Indië regt gesproken in naam des Konings

1945-1949: Van Nederlands-Indië naar Indonesië Tijdlijn

Ned. Indie plaatfout 240 P gebruikt Cataloguswaarde 15,00 . Vorige Artikel 125 van 159 Volgende. € 3, 95 (inclusief 0% btw Tom Aspaul is preparing a remix album. It'll also contain some all-new material. One of those tracks is first single The Program, an uplifting '80s-inspired gem with punchy drums and a euphoric double guitar solo

Foto's Naar huis | Koninklijke BibliotheekFile:Belawan-Deli Op 6 november bracht de Vice Admiraal APiet en Nel Janssen - de Rijk (bijnaam de Hoen) | Archief WellGoogle Foto's - wwwRijksnummer 33Archief - Keramiek etcetera;15 mei 1920, pagina 5 – De Groene Amsterdammer33 beste afbeeldingen van Marine NedBewaarcollectie Heemstede in Noord-Hollands Archief
 • Levi's 501 Zwart.
 • Rituals fleurs de l'himalaya 10ml.
 • Nigor tenten Utrecht.
 • Flip klok hout.
 • Dab rig Amsterdam.
 • Spraakachterstand kind 4 jaar.
 • Verjaardag kleine zus.
 • Marvel movies order to watch.
 • Best PS1 games.
 • Capelle aan den IJssel P2000.
 • Nether portal.
 • Pizza aanbieding Huizen.
 • VirtualDub plugins.
 • IMVU website.
 • Oostvaardersplassen wandelen parkeren.
 • Portretschilder België.
 • Calculer son signe lunaire.
 • Okaïdi nieuwe Collectie.
 • ADD verkeerde diagnose.
 • Startnummer Marathon Rotterdam.
 • Anthony Haynes wikipedia.
 • Mathieu Terryn Eurosong.
 • Aquarium Koekelberg.
 • Hangdecoratie voor raam.
 • Groepsdiner Den Haag.
 • Ajax shirt kind.
 • TV meubel Flame handleiding.
 • Bieslook verzorgen.
 • BBL Tandartsassistent.
 • Gerard Joling Net Worth.
 • Poppenhoek materiaal.
 • Corendon Frankrijk.
 • Broccoli zaaien.
 • Petit annonces.
 • Werkbalk Excel aanpassen.
 • Babymaten gewicht.
 • Louis Vuitton Pochette Métis Black.
 • Tekenspullen Kind.
 • Abba happy new year genius.
 • Jones Flagship 2017 review.
 • RA titel salaris.