Home

Kardinaliteit engels

kardinaliteit in Engels - Nederlands-Engels Woordenboek

Vertalingen van 'kardinalitet' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Engels Nederlands cardinality in Nederlands Engels - Nederlands woordenboek. cardinality noun + grammatica (set theory) Of a set, the number of elements it contains. Wanneer u een rapport met een dimensie met een hoge kardinaliteit bekijkt waarin de bovenstaande limieten worden overschreden,.

Cardinality in het Nederlands vertaald uit het Engels

Woordenboek Nederlands Engels: kardinaliteit. Geen resultaten gevonden. Thans is er geen vertaling beschikbaar voor kardinaliteit.. Wij werken constant aan het verbeteren van de site en de zoekresultaten Kenmerkend voor de 1-op-1 relatie is de primary key van beide tabellen. Deze zijn namelijk gelijk aan elkaar. In dit voorbeeld is het id in patient_dossier een foreign key die wijst naar het id in de tabel patient Vertalingen van het woord CARDINALITY van engels naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van CARDINALITY in een zin met hun vertalingen:uncountable polish space has the cardinality of the continuum. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten of cardinality - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Veel-op-veel-relaties toepassen in Power BI Desktop Apply many-many relationships in Power BI Desktop. 12/19/2019; 8 minuten om te lezen; d; o; In dit artikel. Met relaties met veel-op-veel-kardinaliteit in Power BI Desktop kunt u tabellen samenvoegen die gebruikmaken van de kardinaliteit Veel-op-veel. With relationships with a many-many cardinality in Power BI Desktop, you can join tables.

cardinality - Vertaling Engels-Nederland

 1. Engels Nederlands Zoeken. cardinality in Nederlands. kardinaliteit Voorbeeldzinnen. The proof of (4) is based on the following lemma, which is a formal analog of the cardinality theorem. The precise external cardinality of an internal set depends upon the kind of ultrapower construction we use
 2. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 nov 2020 om 09:02. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk
 3. g van de.
 4. Engels. Arabisch Duits Engels Spaans Frans Hebreeuws Italiaans Japans Nederlands Pools Portugees Roemeens Russisch Turks Chinees. Nederlands. Maar een andere kardinaliteit het probleem niet ontkennen met een oneindige regressie van wat we in wezen geordende reeks zou noemen van daadwerkelijk

cardinality - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

Status RBGZ 1.0 in gebruik Objecttype-id: document Mnemonic: DOC Herkomst: KING Definitie: Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT Door het `één projectie per verzameling' is dat niet moeilijk: dat is dezelfde kardinaliteit als die van de familie van alle deelverzamelingen van S 0 en omdat S 0 aftelbaar oneindig is, en dus kardinaliteit ℵ 0 (alef-nul) heeft is die kardinaliteit gelijk aan 2 ℵ 0 (2-tot-de-macht-alef-nul) en niet ℵ 1, zoals Langendoen en Postal opschrijven

Woxikon / Woordenboek / Nederlands Italiaans / K / kardinaliteit NL IT Nederlands Italiaans vertalingen voor kardinaliteit Zoek woord kardinaliteit heeft 3 resultate Je kunt ook zelf een definitie van Kardinaliteit toevoegen. 1: 1 4. Kardinaliteit. In de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, is de kardinaliteit van een verzameling de veralgemening van het aantal elementen in een verzameling, die ook van toepassing is voo [..

In-company maatwerktrainingen kunnen we in het Nederlands, Engels of Duits verzorgen. De software kan Nederlands- of Engel - of Duitstalig zijn. Deze training wordt ook in het Engels gegeven, zie Power BI Desktop & Online Advanced + DAX course in English. Begrijpen van uitgebreide relaties, veel op veel, kardinaliteit. De machtsverzameling (Engels: power set) van een verzameling V, genoteerd als ℘(V), is de verzameling die als elementen alle mogelijke deelverzamelingen van V bevat. Stel bijvoorbeeld dat een beleidsmaker drie sturingsinstrumenten ziet voor het stimuleren van de aanschaf energiezuinige auto's: A aanschafsubsidi Op maandag 1 februari is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwatergebruiksysteem (GUF) gestart. De consultatie loopt tot en met 15 maart In het Engels wordt het ook vaak gebruik om een nummer mee aan te duiden. Bijvoorbeeld: #12 staat voor number 12. In het Nederlands en de meeste andere Europese talen is dit gebruik niet bijzonder gangbaar. In de geneeskunde wordt het kardinaalteken gebruikt als afkorting van fractuur

Kardinaliteit. Het aantal elementen uit een verzameling noemen wij de kardinaliteit van die verzameling. Welke verzameling u ook heeft en hoe uitgebreid deze ook is, het zal altijd een eindige verzameling zijn. U heeft tien vingers, twee oren, een mond, tenminste als het u een beetje mee heeft gezeten: allemaal eindige getallen Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Kardinaliteit in een relatie. NULL of NOT NULL. Sitemap. DML‎ > ‎ ORDER BY. In het Engels is dat ascending en descending. In SQL wordt dat afgekort naar de commando's ASC en DESC Stel dat je de namen uit de tabel wilt hebben maar dan gesorteerd op het aantal berichten met de persoon met het hoogste bericht bovenaan kardinaliteit. De behandeling van deze onderwerpen is voornamelijk informeel, dat wil zeggen, niet-axiomatisch, met het idee dat de student eerst een zekere hoeveelheid omgang met de wiskunde moet hebben gehad om een latere strengere behandeling goed te kunnen appreci eren. Zo is bijvoorbeeld de gebruikelijke gang van zaken in d De kardinaliteit van een ordinaalgetal definieert een een op meer associatie van kardinalen naar ordinalen. In het algemeen heeft elk ordinaal α het ordetype van de verzameling van ordinalen die strikt genomen kleiner zijn dan α zelf. Vertaling in het Engels

Engels Aardrijkskunde Beeldende Kunsten Literatuur talen Duitse Italiaans Russisch Japans Engels als tweede taal Tellen en Kardinaliteit . Studenten moeten in staat zijn om te tellen tot 100 door degenen Vluchtig (Engels: volatile) Verplicht (Engels: mandatory) Optioneel primary UID (unieke identifier) secondary UID • Eén of meer, precies éen en nul of meer geeft de kardinaliteit aan. • Vaak moet met de opdrachtgever besproken worden hoe het precies zit. Is het bijvoorbeeld toegestaan dat een werknemer meerdere banen heeft Als je met 'perfect' metafysische zekerheid (platonisch) bedoelt, is het (bijna) metafysische antwoord: het maakt niet uit welk getalsysteem en getal je probeert te delen kwantumfluctuaties zullen je alleen tot een probabilistisch antwoord brengen, op het beste, naar het gedeelte van het gevormde object, in dezelfde ruimte-tijd (universum met gelijke afmetingen) Ik ben op zoek naar een echt goede uitleg van een BLOB- en CLOB-gegevens. Ik ben op zoek naar het beste daarvan in gewoon Engels In het Engels wordt het gebruikt om een nummer of een aantal mee aan te duiden. Bijvoorbeeld: #12 betekent number 12, of # elementen voor aantal elementen; In de geneeskunde wordt het hekje gebruikt als afkorting van fractuur

De machtsverzameling (Engels: power set) van een verzameling V, genoteerd als ℘(V), is de verzameling die als elementen alle mogelijke deelverzamelingen van V bevat. Stel bijvoorbeeld dat een beleidsmaker drie sturingsinstrumenten ziet voor het stimuleren van de aanschaf energiezuinige auto's: A aanschafsubsidi Kardinaliteit Notatie: |A| Definitie 5.2: Kardinaliteit van een verzameling. Het aantal ele-menten in een verzameling wordt kardinaliteit genoemd. We note-ren de kardinaliteit van een verzameling A als |A|. Voor een ein-dige verzameling A is |A| dus een getal. VOORBEELD 5.2 De verzameling A = {1,2,3} bevat 3 elementen. Dus: |A| = 3. He

cardinality - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden

De kardinaliteit= [1] en er is een aanvullende regel opgenomen die aangeeft waarom een waarde toch mag ontbreken. Dit betekent dat het gegeven altijd aanwezig is maar bij uitzondering en om een specifieke reden geen waarde kan hebben. De kardinaliteit= [0..1] en er zijn 1 of meer aanvullende regels opgenomen wel 'kardinaliteit alef-nul' genoemd) en 'niet aftelbaar oneindig' (ook wel 'kardinaliteit alef-één' genoemd). Voorbeelden van oneindige verzamelingen met kardinaliteit alef-nul zijn de verzamelingen natuurlijke getallen (N), gehele getallen (Z) en rationel getallen (Q). Men noemt deze verzamelingen 'aftelbaa

1 Titel Opleidingsvariant Differentiëren en integreren basis Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAWI-PANDIFB Cursusnaam Analyse: differentiëren en integreren basis 1.3 Cursusnaam in Engels Calculus: differentiation and integration part Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor. 3) kent de student de begrippen kardinaliteit, aftelbaar en overaftelbaar, 4) kent de student de reële getallen als volledig totaal geordend veld, 5) kan de student bewijzen geven rond convergentie van reële rijen, 6) heeft de student basiskennis van het wetenschappelijke tekstverwerkingspakket LaTeX

KARDINALITET - Engelse vertaling - bab

Samenvatting Systeemanalyse lesweek 1 Samenvatting boek levensloop psychologie Feldman Antwoordenboek Economie, hoofdstuk 1-5 Franse tijden met vervoegingen Samenvatting Praktisch vennootschapsrecht college 1-7 Samenvatting Juridische bronnen Prof: Baekelan Waterkans is een mooi Vlaams woord voor een uiterst kleine kans. Of ze er in Nederland een even mooi synoniem voor hebben weet ik niet, maar in het Engels spreken ze van a snowball's chance in hell: zoveel kans als een sneeuwbal in de hel - niet veel dus Nederlands als het uit IMKL of Aquastreng zelf komt en Engels voor INSPIRE-velden. Kardinaliteit. 1 -> verplicht veld 0..1 -> optioneel veld 1..* -> verplicht veld maar willekeurig aantal waarden 0..* -> Optioneel veld maar willekeurig aantal waarden. Type. Het type van het attribuut

3) kent de student de begrippen kardinaliteit, aftelbaar en overaftelbaar, 4) heeft de student basiskennis van het wetenschappelijke tekstverwerkingspakket LaTeX, 5) is de student in staat om bewijzen op een logische en verzorgde manier in helder Nederlands op te schrijven, zowel op papier als met LaTeX Export artikelen. Exporteer de artikelen naar een klant of naar een inkoop-, bestel- of magazijnbeheersysteem. Let op I: De im- en exportmodule is benodigd; een exportprofiel dient eenmalig door de Helpdesk van Care4iT ingericht te worden. Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg of voor het bespreken van oplossingen op maat.. Let op II Engels, Fins, Zweeds . aug 2021. 15 jan 2021. Campus Lees meer dwz wiskundige structuren over telbare sets (eindige sets of sets met dezelfde kardinaliteit als de natuurlijke getallen). Onderwerpen in discrete wiskunde omvatten onder andere combinatoriek,.

Indicatie kardinaliteit 1 - 1 . 7 Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven Regels attribuutsoort Het DocumentfFormaayt moet van een waarde voorzien zijn element ('archiefstuk'; (in het engels 'record') zo gauw de zaakkenmerken aangeven dat alle daaraan gekoppeld Hoewel mijn Engels ruimschoots genoeg is om over filosofie te praten, schiet mijn culinair vocabulaire tekort. Dit levert problemen op tussen de winkelrekken, in de keuken en uiteindelijk op mijn bord. 'Hm, die boter is wit,' dacht ik nog, heeft ook aleph-nul als kardinaliteit kardinaliteit cardinality karneffect line crawl karnton churn karren motor-boating kartel knurl kartelen to knurl; to serrate karteling knurling; serration kartelmoer knurled nut; milled nut kartelring knurled ring kartelrol knurling roller kartelrolhouder knurling-roller holde Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst; bevestiging: Terreindeel: Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. breedte: Kwantitatieve. Kardinaliteit is een mooi woord voor een dimensie met een groot aantal unieke waarnemingen. Wanneer je bijvoorbeeld nieuw vs. terugkerende bezoekers vergelijkt op gebied van 3 statistieken dan is de omvang van je tabel 2 x 3 cellen

cardinality in Nederlands - Engels-Nederlands Woordenboek

Power BI Expert training. Deze training wordt ook in het Engels gegeven (in-company maatwerk). Permanente Educatie: Behaal 12 PE-punten Onze Power BI Advanced training is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Je kunt met deze training direct 12 PE-punten halen. Microsoft Certified Trainer Particulier via werkgever Het verzekeringspakket van Via mijn werk verzekeringen combineert uitgebreide dekking, ruime vergoedingen en service tegen een zeer scherpe premie. Bij Via mijn werk verzekeringen kunt u snel: • Schades melden • Inloggen op Mijn Verzekeringen • Bereken uw premie Algemeen contact en informatie U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 - 448 8875 Deze schatting van de kardinaliteit biedt de query optimizer de mogelijk om een optimaal query plan te maken, zodat de performance van de query zo optimaal mogelijk wordt (vertaald uit dit document). Aanzetten van automatisch bijwerken van statistics op de database De meeste SQL Server gurus raden aan om statistics te gebruiken

Zo heet de kardinaliteit van de verzameling van natuurlijke getallen alef-nul, welke zo wordt genoteerd. In het verleden werden steden in het Jiddisch aangeduid met hun eerste letter in het Hebreeuwse alfabet. Amsterdam heette Mokum Allef, Rotterdam werd zo Mokum Reesj oftewel 'Plaats A' en 'Plaats R' Samenvatting Systeemmodellering 1: week 1-8 Samenvatting, Systeemmodellering 1, Compleet Samenvatting - Complete inhoud van de wiki van het vak wat behoort tot de tentamenstof staat in dit document. Systeemmodellering 1 samenvatting Systeemmodelleren pagina's samenvatting Tentamen systeemmodelleren samenvattin Het heeft verschillende betekenissen en toepassingen. Het teken is vooral bekend door het gebruik ervan op telefoons, als afsluitsymbool of als teken voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld: Typ uw code in, gevolgd door het hekje. In het Engels wordt het ook vaak gebruikt om een nummer mee aan te duiden. Bijvoorbeeld: #12 betekent number 12

Video: Kardinaliteit: vertaling Nederlands - Engels

Kardinaliteit in een relatie - SQL (databases 1

Bijzonder bestanddeel: kardinaliteit Pagina 87 paragraaf 24 entiteit/attribuut: Bijzonder bestanddeel Bijzonder bestanddeel: kardinaliteit Voor de kardinaliteit wordt aangegeven 1 tot 4 terwijl het domeinmodel 1..* aangeeft. Dit is tegenstrijdig aanpassen Waarom geotechnische grondsoor uit IMKL of aquastreng zelf komt en Engels voor INSPIRE-velden. Kardinaliteit : 1 -> verplicht veld 0..1 -> optioneel veld 1* -> verplicht veld maar willekeurig aantal waarden 0* -> optioneel veld maar willekeurig aantal waarden . pagina 3 van 5

Een laatste, niet voor de hand liggende verzwakking betreft de kardinaliteit van de open bedekking: Stelling 1.7.10 (Lindelöf). In een topologische ruimte X met een aftelbare basis heeft elke open bedekking een aftelbare deelbedekking.39 Bewijs. Zij (Ui)i2I een open bedekking van X en B= fBn: n 2Ngeen aftelbare basis. Dan is elke Ui = S j2J Alef. Bijvoorbeeld over het symbool hiernaast, de alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet.En over het gebruik hiervan door de wiskundige Georg Cantor om de grootte van verschillende soorten oneindig te onderscheiden (). Want, zoals u in de aflevering van de vorige keer hebt gezien: niet alle oneindige verzamelingen zijn even groot! Of preciezer uitgedrukt: oneindige verzamelingen. Hoe te berekenen van een kardinaalgetal van verzamelingen Onze moderne begrip van set kardinaliteit kwam uit het werk van Georg Cantor in de 1890 's. Verzamelingen kunnen hebben drie kardinaliteiten: eindige, aftelbare en ontelbare. Eindige verzamelingen kunnen worden toegewezen met een specifiek nummer al Bron: Twitter (Annechien Braak) Iedere dag luisteren tienduizenden mensen naar die zin, maar ineens kwam er een vraag over binnen. De volgende metro is lijn 52 en vertrekt over 2 minuten.&

CARDINALITY Nederlands Vertaling - Voorbeelden Voor

Kardinaliteit wordt gedefinieerd in termen van bijectieve functies, die een on-to-one-functie vereist. Voor elk element in een set moet een element aanwezig zijn in de koppelset. Set A {1, 2, 3} en Set B {5, 6, 7} zijn bijvoorbeeld niet gelijk, maar ze hebben kardinaliteit omdat Set A uit 3 elementen bestaat en Set B. ook uit Set B Belangrijkste verschil: kardinaal wordt gebruikt om te tellen of aan te geven hoeveel. Ordinale nummers zijn woorden die rang en volgorde in een set vertegenwoordigen. Nominale getallen zijn in principe het aantal dat wordt gebruikt om iets te identificeren. De termen kardinaal, ordinaal en nominaal zijn gangbare termen die worden gebruikt in statistieken of algemene wiskund Kardinaliteit in een relatie. NULL of NOT NULL. Sitemap. Databasediagrammen Lezen‎ > ‎ Field of Veld of Kolom. Elke tabel bestaat uit fields (Engels), ook wel velden of kolommen genoemd. In de tabel krijgt elk veld dat niet speciaal is (lees: een primary of foreign key is) de kleur blauw Adobe Experience League. Training. Alle trainingen Aanbevolen cursussen Cursussen Documentatie Snelle instructies Zoekresultaten Onderwerpen verkennen Training onder leiding van instructeur In Engels is prenominale byvoeglike naamwoorde rekursief. strek voort uit 'n vermeende verband tussen taalkundige kreatiwiteit en die oneindige kardinaliteit van tale. Let byvoorbeeld op hierdie stelling deur [Noam] Chomsky (1980: 221-222)

De kardinaliteit van een ordinaalgetal definieert een een-op-meer-associatie van kardinalen naar ordinalen. In het algemeen heeft elke ordinaal α {\displaystyle \alpha } het ordetype van de verzameling van ordinalen die strikt genomen kleiner zijn dan α zelf De dimensie van een vectorruimte is het aantal vectoren waaruit de basis van die vectorruimte is opgebouwd. Er kan namelijk worden bewezen dat iedere willekeurige basis van een vectorruimte uit hetzelfde aantal vectoren bestaat. Een minimaal voortbrengend deel of een maximaal vrij deel vormt steeds een basis.De dimensie van een vectorruimte over een (grond)lichaam wordt ook wel geschreven als. In wiskunde, een set is een verzameling van afzonderlijke voorwerpen, beschouwd als een object op zich. Bijvoorbeeld de nummers 2, 4 en 6 zijn afzonderlijke objecten wanneer afzonderlijk beschouwd, maar wanneer zij samen worden beschouwd zij een enkel stel afmetingen drie schriftelijke {2,4,6} Dit document is een combinatie van een technisch rapport, een handboek en een standaard. Vanwege het onderzoekskarakter van het onderwerp is er voor gekozen om deze drie typen documenten in één rapport, de standaard NEN 3610 - Linked Data, bij elkaar te houden. Het technische rapport beschrijft de samenhang en verschillen tussen de UML - Object-oriëntatie en Linked Data

of cardinality - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

Toegang navigatieInhoud van het itemBibliografieAcademische hulpmiddelenVrienden PDF-voorbeeldInfo over auteur en citaatTerug naar bovenDe vroege ontwikkeling van verzamelingenleerVoor het eerst gepubliceerd op 10 april 2007; inhoudelijke herziening do 18 jun Engels voorbeeld shva [ È] of ∅ apostrof, e, of stille: d e uce (de e geen aanzuiging of uitgesproken alsof het vrijwel stil) - bij het in de eerste letter van het woord, maar in de mediale of eindstand, maakt de letter (medeklinker of klinker) stil verminderde Segol [ È] e m e n verminderde patach [ Ä] een f een ther verminderde Kamatz. Hier is 'n paar konsepte waaraan die Graad 1-sillabus aandag gee. Veral in die eerste ses maande doen die kleintjies somme met tellers (koeldrankdoppies, knope, krale...). Hulle moet die apparaat fisies vashou en die som so uitwerk... Mamma's kan gerus met hierdie lysie na die juffrou gaan en vir 'n paar gedagtes vra o

We noteren de kardinaliteit van de grootste matching als (G). Omdat elke knoop in een matching maximaal graad 1 heeft geldt voor een graaf van orde ndat er nooit een matching kan zijn die meer dan n 2 lijnen bevat. Voor oneven nzal er dus geen matching M zijn met meer dan bn 2 clijnen. Hieruit volgt dat (G) bn 2 c. De nitie 2.16 Met relaties met veel-op-veel-kardinaliteit in Power BI Desktop kunt u tabellen samenvoegen die gebruikmaken van de kardinaliteit Veel-op-veel.With relationships with a many-many cardinality in.. Het kostte uitgever Dingeman van Wijnen ruim twintig jaar: de uitgave van een exacte kopie van de bijbel van componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) een natuurlijke taal zoals Nederlands of Engels te kunnen communiceren met computersystemen (zie ook hoofdstuk 11). Onder bepaalde omstandigheden en voor bepaalde typen van gebruikers is dit het aange­ wezen middel om de computer opdrachten te geven en antwoorden terug te krijgen. Het ontwikkelen van dergelijke systemen, die in enigszin Welke vloerverwarming is het beste. Vloerverwarming sets en onderdelen.Binnen 24h geleverd & gratis thuisbezorgd. Alles voor het verwarmen, koelen en ventileren voordelig bij CVtotaal Alle vloerverwarming vind je op beslist.nl

 • IJsgrot Stubaier Gletscher.
 • Kapsels voor oudere mannen.
 • Aparte ansichtkaarten.
 • Starbucks Mug.
 • Koninklijk nieuws Nederland.
 • Scuba Academie Vinkeveen.
 • PTD allergie.
 • Lisinopril Aurobindo.
 • Jason David Frank.
 • De wetenschappelijke revolutie tijdvak.
 • Philips lampen Hue.
 • Dokter van wacht Ekeren.
 • Wandelen Ruurlo.
 • Leda mythe.
 • BMW Z4 2006.
 • Tweedehands tuinmeubelen gratis.
 • Luxe Hotel Nijmegen.
 • Black brutal osrs.
 • Titans film.
 • Yac Thai Antwerpen.
 • Lidl hele kip.
 • USS Texas sinking.
 • Toscaanse jasmijn snoeien.
 • Washington, dc weather.
 • 1992 charts top 40.
 • Waar vind ik de prullenbak op mijn smartphone.
 • 5 weken zwanger symptomen nemen af.
 • Carnaval kostuum volwassenen.
 • Villa Maria Ursel.
 • Opvolger Philippe Muyters.
 • Hap en Stap Zuid Limburg.
 • Teckel Tekening.
 • Concertzalen Utrecht.
 • The Wolf of Wall Street book.
 • Marokkaanse kip snelkookpan.
 • Wat is een transactiecode.
 • Soda kopen.
 • Pellagra wiki.
 • Sperziebonen vegetarische ovenschotel.
 • JAGUAR fpace.
 • Kunststof kozijnen Enschede.