Home

Moleculaire stoffen lijst

Koop jouw lijsten bij BGA

Lijst van chemische elementen. Naar navigatie springen Naar zoeken periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof. Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend Moleculaire stoffen zijn opgebouwd uit moleculen. Voorbeeld De moleculaire stof water is opgebouwd uit moleculen water die ieder bestaan uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Binding in moleculen. De atomen in een moleculaire stof zijn met elkaar verbonden door middel van atoombindingen (ook wel covalente bindingen genoemd)

Lijst van chemische elementen - Wikipedi

 1. Belangrijke molecuulformules. water H2O (l) methaan CH4 (g) waterstofperoxide H2O2 (l) ethaan C2H6 (g) koolstofmonooxide CO (g) propaan C3H8 (g) koolstofdioxide CO2 (g) butaan C4H10 (g) stikstofmonooxide NO (g) pentaan C5H12 (l) stikstofdioxide NO2 (g) hexaan C6H14 (l
 2. Moleculaire stoffen mengen goed met elkaar als ze of allebei hydrofiel zijn of allebei hydrofoob. Als er een hydrofiele stof is en een hydrofobe stof dan mengt dit niet goed. Dit is bijvoorbeeld het geval bij olie en water
 3. Samenvatting over H3 - Moleculaire stoffen voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 25 maart 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door S. (4e klas vwo
 4. Moleculaire ingrediënten Onderdeel van moleculair koken is het maken van interessante structuren en texturen die een bijzonder mondgevoel geven. Bij Oldenhof vindt u onder andere poeders, verschillende soorten gom en siropen van merken als Unique Products, Silikomart en Molecule R
 5. De zaken liggen het eenvoudigst bij een stof met een moleculaire structuur: materiaal dat bestaat uit identieke moleculen. Zo bestaat ethanol uit moleculen die alle identiek worden gevormd door de chemische bindingen tussen twee koolstofatomen, een zuurstofatoom en zes waterstofatomen: een CH 3 CH 2 OH-eenheid
 6. Metalen bestaan alleen uit metaalatomen, moleculaire stoffen bestaan alleen uit niet-metaal atomen, en zouten bestaan meestal uit een combinatie van metaal en niet-metaal. Dit maakt de verbinding tussen zouten juist zo sterk, omdat een positief geladen deeltje (het metaal) wordt gecombineerd met een negatief geladen deeltje (het niet-metaal)
 7. Daarom is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CMR stoffen een registratie bij te houden. Daarom is het aan te raden om (publicatie tweemaal per jaar) de nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 te raadplegen om in beeld te krijgen welke stoffen binnen uw bedrijf een CMR classificatie hebben. Nieuwe SZW lijst per 4 januari 202

De moleculaire massa of molmassa wordt gebruikt in de stoichiometrie berekeningen in de chemie. In verwante termen, andere eenheid of massa wordt vaak de term Dalton (Da) of verenigd atomische massa eenehid (u) gebruikt wanneer de atomische massa's en moleculaire gewichten beschreven worden. Het is bepaald dat 1/12 van de massa van een koolstof-12 atoom en in oude naslagewerken ook nog wel. Bij Modern Koken vindt u alles om thuis te kunnen experimenteren met moleculaire kooktechnieken. Moleculair koken was nog nooit zo makkelijk

Moleculaire stoffen Dit zijn de stoffen die het meeste voorkomen in het dagelijks leven. Moleculaire stoffen zijn stoffen die zijn opgebouwd uit moleculen - zoals de term 'moleculair' al zegt. Moleculen bestaan uit atomen die op hun beurt weer zijn opgedeeld in een kern met eromheen elektronen. De kern bevat neutronen en protonen Oefenopgaven MOLECULAIRE STOFFEN vwo UITWERKINGEN OPGAVE 1 01 Geen reactie, maar fase-overgang. De paarse kleur blijft behouden. 02 De bindingen tussen de moleculen gaan los: vanderwaalsbindingen. Want de stof wordt een gas en dan zijn er geen bindingen meer tussen de moleculen Samenvatting over Hoofdstuk 2: Moleculaire Stoffen voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 16 oktober 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo Samenvatting hoofdstuk 3 Moleculaire stoffen. Metaalatomen -alle atomen die alleen positieve ionen Niet metaalatomen - alle andere (atomen die negatieve lading op zich kunnen) Metalen Zouten Moleculaire stoffen Geleiden stoffen in vaste én vloeibare fase. Geleiden stoffen in de vloeibare fas

Moleculaire stoffen kunnen dus nooit stroom geleiden. Dit betekent dat er geen geladen deeltjes aanwezig zijn. Hoe zijn moleculen dan opgebouwd? Moleculen zijn dus opgebouwd uit atomen. De opbouw van moleculen is niet willekeurig. De binding tussen twee atomen wordt tot stand gebracht door twee elektronen. elk atoom levert een elektron voor de. Een moleculaire stof is een zuivere stof die tot op moleculeniveau geen mengsel is. Zouten bevatten meestal metaal ionen en een zuurrest, wat zowel een atomair kation (zoals Cl-ion) als een moleculair kation kan zijn zoals het sulfaation((SO4)2- ion) Moleculaire stoffen Moleculaire stoffen zijn opgebouwd uit moleculen: ongeladen deeltjes die bestaan uit atomen. De binding tussen twee atomen wordt tot stand gebracht door twee elektronen. Elk atoom levert een elektron voor de binding, dit noemen we ook wel atoombinding. De atoombindingen vormen in een moleculaire stof een atoomrooster

Wat is een moleculaire stof? - Aljevragen

Belangrijke molecuulformules Huiswerkvrij

Alle soorten stoffen zijn onder te verdelen in metalen, moleculaire stoffen of zouten. Metalen bestaan uit metaalatomen, moleculaire stoffen bestaan uit een kluitje (niet-metaal) atomen en een zout bestaat uit een binding tussen een niet-metaalatoom met een metaalatoom. Om deze stoffen te herkennen in de praktijk maak je gebruik van het periodiek systeem Groente geeft veel voordelen voor de gezondheid en hangt samen met een lager risico op chronische ziekten. Lees alles over groente

4 Is water een moleculaire stof? 5 Is koper een moleculaire stof? Menselijk DNA door Bntapinn Cmopibesrnh onder public domain. 6 Is HCl een moleculaire stof? 7 Is IJzeroxide een moleculaire stof? 8 Is koolstofdioxide een moleculaire stof? 9 Verbindingen met zuurstof zijn altijd moleculaire stoffen kunnen moleculaire stoffen zijn VWO 4 Samenvatting Chemie Overal Scheikunde: Hoofdstuk 3; Moleculaire stoffen Judith Vuijst CSVVG Vincent van Gogh Scheikunde samenvatting Hs 3: Moleculaire stoffen 3.2 De bouw van stoffen Stroomgeleiding Om elektrische stroom te geleiden, moeten in een stof geladen deeltjes aanwezig zijn, die vrij kunnen bewegen. Stoffen zijn in te delen in 3 groepen: 1

China moleculaire zeef, Zoek China moleculaire zeef producten en China moleculaire zeef fabrikanten & leveranciers lijst aan nl.Made-in-China.co Moleculaire stoffen . Moleculaire stoffen ontstaan als atomen elektronen niet compleet van elkaar overnemen, maar met elkaar delen. Het geheel van atomen die elektronen met elkaar delen wordt molecuul genoemd. De elektronen worden niet met alle atomen in het molecuul gedeeld. Meestal beperkt het delen zich tot twee of drie atomen Pagina 7 Sk-08 Moleculaire stoffen . Model van H2O Bron: McMurry & Fay, Chemistry Het omringingsgetal en de VSEPR-methode worden behandeld. kn.nu/ww87d559e (youtu.be) Polariteit In een molecuul kan, door het optreden van polaire atoombindingen, ladingsscheidin Naamgeving Moleculaire stoffen •Het aantal atomen ( de index) bepaalt de naamgeving van moleculaire stoffen. •Die indexen geven we aan met voorvoegsels •Deze voorvoegsels staan op de volgende dia. 30 Voorvoegsels in namen van moleculaire stoffen Index Voorvoegsel Index Voorvoegsel 1 mono 5 tetra 2 di 6 hex

Zouten onderscheiden van andere stoffen (6.1) Moleculaire stoffen, moleculaire oplossingen en vaste zouten geleiden geen elektrische stroom. Zoutoplossingen geleiden wel elektrische stroom. Stoffen die in water opgelost elektrische stroom geleiden, zijn zouten. Hoe zouten zijn opgebouwd (6.1 en 6.2) Zouten bestaan uit positieve en negatieve ionen Een stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof.Deze wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme en meetbare stofeigenschappen, die zowel anisotroop als isotroop kunnen zijn. In de dagelijkse omgang met dode en levende materie komen stoffen vooral gemengd voor. Een zuivere stof onderscheidt zich in chemisch opzicht van.

Moleculaire stoffen - Mr

10.03.00 Opiumwet 11 Bijlage 1 (Lijst I Opiumwetmiddelen) Lijst I Opiumwetmiddelen is te raadplegen op wetten.nl.. Subnavigatie. Inhoud Handboek VGEM. 10.03.00 Opiumwet. 1 Inleiding; 2 Begripsbepalingen en wetgevin De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt (KRW lijst). De Commissie heeft ook milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor deze stoffen. Op de KRW lijst staan de prioritaire stoffen die een groot risico vormen in en via het watermilieu 5 januari 2021. De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 67).Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. De beroepsvereniging MBOG bestaat sinds 1988 en maakt zich sinds dien sterk voor hoogwaardige artsen en therapeuten én opleidingen in de orthomoleculaire geneeskunde en in de klinische PsychoNeuroImmunologie

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst 1 bij van voor de voortplanting giftige stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als 'voor de voortplanting giftig' en/of 'kan schadelijk zijn via de borstvoeding' (H-zinnen 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d. Moleculaire stoffen in bloed; Zie Lesmodule Deeltjesmodel Moleculaire stoffen in bloed . De informatie op deze bladzijden is meer dan je nodig zult hebben voor het maken van de folder. Dit heeft twee redenen. Enerzijds moet je voor een goed werkstuk altijd meer weten dan je er in stopt

Samenvatting Scheikunde H3 - Moleculaire stoffen (4e klas

De stoffen water, kooldioxide en zuurstof worden verwijderd, het overgebleven gas wordt over verhit magnesiumpoeder geleidt. Hierdoor wordt stikstof gebonden tot nitriet, dan blijft er een kleine hoeveelheid van een gas over. Dit gasrestant bestaat dan nog uit de vijf edele gassen; helium, neon, argon, krypton en xenon De lijst 1-, lijst-2 en lijst 3-stoffen vallen naast de Ucw ook onder de wet- en regelgeving voor militaire goederen of voor goederen voor tweeërlei gebruik. De regelgeving die geldt voor deze stoffen op het gebied van strategische goederen wordt afzonderlijk in dit voorschrift beschreven Lijst van stoffen waarvan is voorgesteld deze als POP aan te wijzen DWD Drinkwaterrichtlijn De herziene drinkwaterrichtlijn is bedoeld om burgers en het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater en de toegang tot drinkwater te verbeteren Moleculaire stoffen. Moleculen en atomen . Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. De atomen van een molecuul zitten door middel van atoombindingen aan elkaar.Hoe zo'n atoombinding tot stand komt kunnen we het best duidelijk maken aan de hand van de kleinst mogelijke verbinding: een waterstofmolecuul

Reeks 8 Het Purpere Netwerk Van De Koolstofvezel Op Grijze

Zie Moleculaire stoffen in bloed 4. Eiwitten . Eiwitten vormen een groep macromoleculaire stoffen. Macromoleculair wil zeggen dat de moleculen van deze stoffen heel groot zijn. In het lichaam hebben eiwitten allerlei functies.. SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen (d.d. 1 juli 2020) In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

§2.6 Mengsels van moleculaire stoffen Oplosbaarheid van een stof geeft aan hoeveel gram van een stof maximaal kan oplossen in 100 g water bij bepaalde temperatuur Glycine14,2g bij 0˚C, 67,2g bij 100˚C Zuurstof 0,0070g bij 0˚C, 0,0024g bij 100˚C Verzadigd = er kan geen stof meer opgelost worden bij deze temperatuur Onverzadigd = er kan nog stof opgelost worden bij dez 9 De stoffen opgaven 1, 4 en 7 zijn moleculaire stoffen, de anderen zijn zouten. 10 Bij zouten kun je de indices bepalen aan de hand van de ladingen van de ionen. Bij moleculaire stoffen gaat dat niet, omdat deze niet uit ionen bestaan. Daar moet dus uit de naam blijken hoeveel atomen je van elke soort moet hebben. 11 8p, 8n, 10e 12 10p, 7n, 10 De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOAperfluoro octanoic acid en PFOSperfluoroctaansulfonaten. PFAS zijn in veel producten toegepast Stoffen, moleculen en atomen Zuivere stoffen, mengsels, scheidingsmethoden Reacties. HAVO Voor HAVO is de oefenstof onderverdeeld in 10 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past. Vraag eventueel de docent(e)

Heb je alle filmpjes bekeken over moleculaire stoffen bekeken en wil je nog even je geheugen opfrissen? In dit filmpje komt wordt alles in het kort herhaald. Zo heb je geleerd waar metalen, moleculaire stoffen en zouten uit bestaan en of ze deze stoffen stroom geleiden. In deze filmpjes wordt dieper in gegaan op de moleculaire stoffen, de naamgeving, de bindingen en welke moleculaire stoffen. Er zijn dus stoffen die nooit stroom geleiden en de atoomsoorten in deze stoffen bevatten atoomsoorten die alleen uit niet-metalen bestaan. Dit noemen we de moleculaire stoffen. De indeling van stoffen op basis van stroomgeleiding wordt in scheikunde als volgt gedaan stoffen die al wel op lijst I van de Opiumwet staan. Om deze ontwikkeling in Nederland een halt toe te roepen, is besloten over te gaan tot onderhavig wetsvoorstel. 2.1 Nieuwe psychoactieve stoffen . Nieuwe psychoactieve stoffen (hierna: NPS -en) zijn stoffen die geregeld op de markt verschijnen in dit filmpje leg ik uit hoe de naamgeving bij moleculaire stoffen werkt en hoe je de massa van een atoom kunt berekene Lijst 2: stoffen die onderin het kader van een Europese wetgeving onder beoordeling zijn voor hun hormoonverstorende eigenschappen. Lijst 3: stoffen waarvoor een deelnemende nationale autoriteit de hormoonverstorende eigenschappen heeft beoordeeld, op basis van wetenschappelijk bewijs

Moleculaire ingrediënten - Kookwinkel Oldenho

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen dit, en hoe leg je dit uit en laat je dit zien? In deze video wordt dit uitgelegd In de moleculen van bijvoorbeeld jood en glucose zitten een aantal atomen dmv.atoombindingen aan elkaar. Toch bestaat er ook een aantrekkingskracht tussen de verschillende moleculen.De hieruit resulterende binding wordt molecuulbinding of vanderwaalsbinding genoemd.Deze bindingskracht is heel klein, dat is o.a. herkenbaar aan de lage smelt- en kookpunten van moleculaire stoffen In een eerdere video hebben we gezien hoe de binding tussen atomen in een molecuul werkt. In deze video wordt uitgelegd de binding tussen die moleculen werkt, namelijk de van der Waalsbinding Samenvatting 4VWO: CHEMIE OVERAL Scheikunde Hoofdstuk 3: Moleculaire stoffen 3.1: Stoffen en hun eigenschappen 3.2: De bouw van stoffen 3.3: Binding in moleculen 3.4: Vanderwaalsbinding 3.5: Waterstofbruggen 3.6: Mengsels van moleculaire stoffen 3.7: Volume van een mol gas 3.8: Percentage promillage en ppm Deze samenvatting is een compleet overzicht voor alles wat je moet weten over hoofdstuk. Scheikundigen knoopten moleculaire draden in elkaar. De volgende stap: minuscuul weven. Knopen, rijgen en weven, maar dan met moleculen. Dat lukt

Stof (scheikunde) - Wikipedi

moleculaire stoffen mengsen niet goed als: eentje apolair is en eentje polair, mijn vraag is waarom mengen de polaire en de apolaire stoffen niet goed en hoe zit het met het mengen van stoffen die waterstofbruggen vormen? Omhoog. Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze Kankerverwekkende stoffen zijn aangegeven met H-zin H350, mutagene stoffen met H340 en voortplantinggiftige stoffen met H360. NB. De H-zinnen H351, H341, H361 zijn producten die verdacht kankerverwekkend, mutageen of voortplantingstoxisch zijn. Meer informatie over gevaarlijke stoffen vindt u ook in de Stoffencheck-app van de Inspectie SZW moleculair moleculair bijv.naamw. medisch bestaande uit molecuul|moleculen scheikunde op moleculen betrekking hebbend Voorbeeld: `De moleculaire wisselwerking is door J. van 't Hoff goed beschreven. ` Bron: WikiWoordenboek Samenvatting scheikunde hoofdstuk 3 moleculaire stoffen en andere samenvattingen voor scheikunde, Natuur en Techniek. Samenvatting scheikunde hoofdstuk 3 moleculaire stoffen bevat onder andere de bouw van stoffen, bindingen in moleculen, mengsels Moleculaire gastronomie - chemisch koken. In Wageningen is chemisch koken beter bekend als Moleculaire Gastronomie. In samenwerking met haute cuisine restaurants ontwikkelen de Wageningse wetenschappers de meest fantastische recepten; bolletjes schuim die een smaakexplosie veroorzaken in de mond, schuim met de smaak van hutspot, soep in de vorm van een bol, en ga zo maar door

Scheikunde - handig ionen overzicht Educatie en School

De grootste collectie stoffen vind je bij Textielstad. De beste kwaliteit stoffen voor de laagste prijs. Voor 20u besteld, is morgen in huis Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht. Versie oktober 2018 LUC/IV/012 . Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen me Benaming en beschrijving Deze kolom bevat in hoofdletters de juiste vervoersnaam van de gevaarlijke stof of het voorwerp, indien aan de stof of voorwerp een eigen specifiek UN-nummer is toegekend, of de juiste vervoersnaam van een algemene positie of n.e.g.-positie, waarin de stof of het voorwerp overeenkomstig de criteria (beslissingsbomen) van deel 2 is ingedeeld (voor nadere.

Nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 gepubliceerd

Hierbij bied ik de officiële uitwerkingen aan van Scheikunde H3 Moleculaire Stoffen. Voorbeeld 2 van de 14 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht; Voorbeeld 2 van de 14 pagina's. In winkelwagen In winkelwagen Verkoper Volgen. martijnvermeulen05 Lid sinds. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Moleculaire Gewicht Calculator (Molaire Massa

Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd.Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website Vind zuurstof verrijkte moleculaire zeef fabriek in China, zuurstof verrijkte moleculaire zeef fabriek lijst kunt u producten rechtstreeks uit te kopen. Wij bieden u een grote lijst van betrouwbare Chinese zuurstof verrijkte moleculaire zeef fabrieken / fabrikanten, leveranciers, exporteurs en handelaren gecontroleerd door een derde partij inspector

Moleculair Koken Kit

Foto in lijst - Een moleculaire illustratie van Ketamine fotolijst zwart 80x60 cm - Poster in lijst (Wanddecoratie woonkamer / slaapkamer). Een.. Ben jij een werknemer of werkgever in de Bouw & Infra? Groei verder met kennis- en adviescentrum Volandis. Een non-profitorganisatie die jou ondersteunt met informatie over: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.Werk veilig: Toolboxen, Adviezen, A-bladen, risico's, gezondheidsklachten en PBM.Houd plezier: hier vind je informatie over uitdagend en boeiend werk.Kijk vooruit: hoe. Artikel 95 lijst. De artikel 95 lijst bevat 1. werkzame stoffen ('relevante stoffen'), die enkel als werkzame stof of in een biocide mogen worden verhandeld door 2. de op de lijst vermelde in de EU gevestigde leveranciers voor 3. de genoemde producttypen Tot slot is er de vaste Subcommissie Classificatie reproduc­tietoxische stoffen die de blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht beoordeelt. De beoordeelde stoffen zijn terug te vinden op de lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten

De 3 soorten stoffen (chemie) Wetenschap: Scheikund

Deze stoffen zijn van de lijst afgevoerd vanwege onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing. Bij de overgang naar LeDa is de interpretatie van enkele groepen van allergenen ook aangepast naar het wettelijke kader zoals bij melk, noten en schelpdieren De afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) maakt medische afbeeldingen met nucleire stoffen Als er in het bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. De vorm van het register staat overigens vrij

Algemene informatie over risicovolle stoffen (CRM stoffen, niveau 0, niveau 1, niveau 2) Lijst kankerverwekkende stoffen: LNA procedure ARBO en gevaarlijke stoffen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt deze lijst bij en publiceert ieder half jaar een geactualiseerde versie in de Staatscourant. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen. Deze stoffen en processen zijn door de Europese Unie ingedeeld en opgenomen in de CLP-verordening (EG) Nr De lijst betreft een basisset, individuele GDS-bedrijven kunnen vanwege bijzondere redenen extra doseervormen aan deze lijst hebben toegevoegd. Literatuur . 1. Hecke A (2014) Lijst Risicovolle Stoffen GDS. Uitgave Apotheek Koert-Galgewaard. 2. IVM (2011) Malen voor zorginstellingen. 3 De lijsten met actieve stoffen met verhoogd risico (Lijst I en Lijst II) zijn op basis van actieve stoffen. Daarnaast is er een lijst met groene middelen, laag-risico stoffen. De gewasbeschermingsmiddelen op deze lijst worden gestimuleerd door toekenning van een bonuspunt. Voor het opstellen van deze lijst is de definitie gehanteerd die bij de.

 • Mariene bioloog salaris.
 • Cat S60 loopt vast.
 • Pleegouders en biologische ouders.
 • VW T1 kopen in amerika.
 • TMI.
 • Fantasticable Fumay.
 • Streepje op de o Mac.
 • Instax mini 70 accessories.
 • MAN KAT 4x4.
 • Inklapbare babybox Tigre.
 • Pokemon TCG Online codes generator 2020.
 • Mr Potato Head Toy Story.
 • De welwillenden wiki.
 • Fb hoofdrekening telefoonnummer.
 • Wat is een screensaver.
 • Recept duiffilet.
 • Time Machine herkent externe schijf niet.
 • Film on Mohammed.
 • Anna Drijver | Undercover.
 • Jumbo croissant.
 • Gamecube verkopen.
 • Appartementen te koop Schuytgraaf Arnhem.
 • Kerstverlichting vlaggenmast Welkoop.
 • Designer baby kleding.
 • Kippensterfte.
 • Eneco stroom en gas.
 • Mijn GGD.
 • Burgerrechten voorbeelden.
 • Saving Private Ryan author.
 • Zwarte walnoot tinctuur bijwerkingen.
 • Isolerende voordeur prijs.
 • Smith Magenis syndroom CCE.
 • Parttime administratief medewerker Tilburg.
 • Openingstijden Zeeman Oss.
 • Staunton schaakset.
 • Spiegel graveren goedkoop.
 • Cursus Zelfverdediging Rotterdam.
 • US Open live tv.
 • Appartementen Paviljoen Sneekermeer.
 • Speciaal voortgezet onderwijs Arnhem.
 • Rachel Hunter.