Home

Porsie betekenis

porsie betekenis & definitie. znw. 't. Portie, in de zegsw. ik staan (je) porsie, ik sta achter je, ik deel in je eventuele verlies (of winst), ik sta borg voor je. Gerelateerd. alles over porsie; Lukraak woord; Uitgelicht portie - zelfstandig naamwoord uitspraak: por -sie 1. hoeveelheid die je te doen of te eten krijgt ♢ we kregen een flinke portie groente op ons bord 1. hij heeft zijn portie wel gehad [heeft veel ve.. Een porie in meer algemene zin is een buisvormige opening naar een oppervlak. Poriën komen voor bij diverse planten en dieren, maar ook in bijvoorbeeld gesteenten en mineralen. == Porie in de huid == Een porie in de huid is het buisje dat bij een talgklier of zweetklier hoort. De talgklieren scheiden talg uit, een vettige substantie portie een deel van een voorraad toebedeeld aan een bepaald persoon Ieder kreeg zijn portie hutspot en de hele hongerige groep begon gretig te eten. Bron: nl.wiktionary.or

[beroep] - Een portier is iemand die de entree van een gebouw of terrein bewaakt en de deur openhoudt voor in- of uitgaande bezoekers. Het woord is afgeleid van poort. Een portier, ook wel poortwachter genoemd, was oorspronkelijk degene die de poort van een klooster, paleis of ander groot gebouw opende en sloot De legitieme portie is het wettelijk erfdeel dat in ieder geval aan kinderen of ouders moet worden nagelaten na overlijden, ongeacht hetgeen de overledene in zijn of haar testament had bepaald. Veel landen, waaronder Nederland, België en Duitsland, kennen een dergelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eige.. De legitieme portie is een deel van de waarde van het vermogen waarop een legitimaris (kind) aanspraak op kan maken, ook al heeft de overledene (ouder) de legitimaris (kind) onterfd of er door middel van schenkingen voor gezorgd dat zijn nalatenschap leeg is

porsie - de betekenis volgens Westfries woordenboe

 1. Betekenis van medische termen: niet altijd duidelijk Wanneer je naar de huisarts of specialist gaat omdat je klachten hebt wordt er nogal eens laboratoriumonderzoek van de urine aangevraagd. Zeker als de kans bestaat dat je bijvoorbeeld een blaasontsteking hebt zal de dokter je vaak naar het laboratorium sturen met een formulier en een of meer potjes om te vullen
 2. parthie = partij, (hoeveelheid) standaarddosis = gebruikelijke hoeveelheid hand = hantvollen hantjen vol handvol, als aanduiding van een hoeveelheid. handvol, als aanduiding van een hoeveelheid. Variabele ratiospread = Het gelijktijdig kopen van een bepaalde hoeveelheid opties en het verkopen van een andere hoeveelheid opties
 3. Legaat en erfgenaam. Er is een verschil tussen een erfgenaam en een legataris. Een erfgenaam of de erfgenamen van iemand die overlijdt krijgt (krijgen) de resterende erfenis, oftewel de resterende goederen die deel uitmaken van de nalatenschap (bezittingen en schulden). Als er meer dan één erfgenaam is, krijgt elke erfgenaam een aandeel in die erfenis
 4. e in de urine zit, is dat een aanwijzing voor nierschade! Lees snel meer op de Diabetes Fonds website
 5. Betekenis van 'portie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Op tafelzoetstoffen is een limiet van 4 kcal (17 kJ)/portie, met een zoetkracht die overeenstemt met die van 6 g sucrose (ongeveer 1 theelepel sucrose), van toepassing
 6. Zelfstandig naamwoord. portie v. een deel van een voorraad toebedeeld aan een bepaald persoon. Ieder kreeg zijn portie hutspot en de hele hongerige groep begon gretig te eten. Deze kleine porties klokten we in een noodvaart naar binnen en ik bestelde meteen een aantal nieuwe planken proefglazen voor de hele tafel
 7. urie is een pathologisch symptoom waarbij albu

portie Geen resultaat voor 'portie' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere. Wat Betekent portie? De betekenis van portie is: deel, aandeel, rantsoen, kavel, partij. Betekenis portie. Er is al veel gezocht naar de betekenis van portie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Juridische betekenis van richtlijnen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op 'evidence' gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Na autorisatie van de richtlijn door een beroepsvereniging, wordt de richtlijn gezien als deel van de 'professionele.

Wat is de betekenis van Portie - Ensi

De legitieme portie voor het onterfde kind is € 20.000,-, namelijk een zesde deel van de nalatenschap. Daar blijft het echter niet altijd bij: de legitieme portie kan veel hoger uitvallen. De legitieme portie bestaat namelijk ook uit een deel van de nalatenschap van alle giften en schenkingen die de erflater voor zijn of haar dood heeft gedaan Betekenis albumine labuitslag hoge, lage en normale waarde . Albumine onderzoek. Voor een bloedonderzoek neemt een arts of ander medisch specialist bloed af voor onderzoek. Het bloed wordt naar een laboratorium gestuurd en onderzocht, de arts ontvangt de uitslag om de gegevens te interpreteren

De legitieme portie (Nederland) of het reservatair deel (België) is het erfdeel dat een kind van een overledene (in België ook de langstlevende echtgenoot) wettelijk kan opeisen, ongeacht hetgeen de overledene in zijn of haar testament had bepaald Kreatinine wordt getest om de nierfunctie te bepalen. Door de hoeveelheid kreatinine in het bloed te meten kun je berekenen hoe goed de nieren werken Albumine is een eiwit dat voorkomt in ons bloed. Het eiwit helpt met het transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en Uitdrukking per portie of consumptie-eenheid EurLex-2 EurLex-2 Vandaar dat het gepast is om zowel voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, als voor melk een maximumsubsidiebedrag per portie vast te stellen en het beginsel van verplichte medefinanciering voor eerstgenoemde productgroep af te schaffen. EurLex-2 EurLex-

Albumine en albuminurie Albumine is een eiwit dat in het bloed voorkomt. Het wordt aangemaakt door de lever en is nodig om vocht in de bloedbaan te houden Portier (beroep), degene die gasten binnenlaat en uitlaat Autodeur, een onderdeel van een auto Maagportier, de kringspier die zich aan de uitgang van de maag en het begin van de twaalfvingerige darm bevind Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen. Shoarma - 5 februari 2019 NSFW / 18+ 2: 4 18. Poesie. Poesie (originele titel: Poussy) is een Belgische stripreeks van Peyo met de gelijknamige poes in de hoofdrol. De reeks bestaat uit gags van twee stroken lang of één tekening met.

De betekenis van porrie vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van porrie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen. Zijn er bijvoorbeeld drie erfgenamen, waarvan jij er één zou zijn, dan heb je recht op een derde deel van de nalatenschap

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederlanduitspraak uitspraak gedaan over de inkorting van een kindsdeel in een erfenis. Partijen zijn erfgenamen in de nalatenschap van erflaatster. Het geschil van partijen betreft, kort gezegd, de vraag ten laste van welke erfdelen de aanspraak van B op zijn legitieme portie dient te worden ingekort. [ Betekenis porties. Wat betekent porties? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord porties. Je kunt ook zelf een definitie van porties toevoegen. 1: 1 0. porties. Zie Voedingsgroepen. Bron: lillypro.nl: 2: 0 2. porties. meervoud van het zelfstandig naamwoord portie. Bron: nl.wiktionary.org Een portie klein fruit of kleingesneden fruit past ongeveer in je handen als je er een kommetje van zou maken, dat is ongeveer 100 gram. De bekende diepvries doosjes van de AH wegen 250 gram, dus gelijk het hele doosje leeg eten is wat optimistisch;) Mijn moeder is onlangs overleden en heeft de kinderen van haar in 2005 overleden tweede man tot erfgenaam benoemd. Mijn moeder was met hem in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik ben onterft, en moet nu achterhalen wat mijn legitieme portie is. Daarbij stuit ik op een aantal onduidelijkheden

Porie - 12 definities - Encycl

koek (de; m) 1 baksel van meel, eieren, honing enz.: dat is oude koek allang bekend nieuws; dat ging erin als koek (a) werd gretig gegeten; (b) werd graag gehoord; dat is andere koek dat is weer eens heel iets anders; het was koek en ei tussen hen ze waren het volkomen eens 2 (meervoud: koeken) zo'n baksel waarvan plakken worden gesneden: de koek is op er valt niets meer te verdelen; dat is. Omvang legitieme portie. Vraag of opgenomen gelden al of niet een gift zijn (geweest). Erkenning dat geld is opgenomen, maar ten titel van schenking is een ja.. maar verweer. Geen specifiek bewijsaanbod ter zake deze titel (gift) gedaan. Onrechtmatige toe-eigening van gelden noopt tot schadevergoeding aan de gezamenlijke erfgenamen (nalatenschap) Als men de urine speciaal op cilinders wil onderzoeken, is een willekeurige portie soms niet geschikt, omdat de urine te weinig geconcentreerd is of een te hoge zuurgraad heeft. In dat geval verdient de volgende procedure de voorkeur: - De avond vóór het onderzoek mag de patiënt na 21.00 uur niet meer drinken

Betekenis Porti

 1. Bestanddeel. Bijzonderheid. Referentiewaarde en eenheid. ACE. sterk methode-afhankelijk. indicatie: 7-20 U/l. Acetoacetaat. volbloed < 0,1 mmol/l. ACTH. ochtend.
 2. Betekenis Legaat. Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij
 3. Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar de wet wel beschouwt als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap.Je moet deze toezegging wel meerekenen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris.Voorbeelden zijn verblijvingsbedingen, sommenverzekeringen (levensverzekeringen) en.
 4. Plaatsvervulling komt voor als de erfgenaam is overleden, onwaardig is, onterfd is of de erfenis heeft verworpen. Alle informatie op Erfwijzer.n

Portier - 17 definities - Encycl

 1. Wilsrechten kinderen. Kinderen kunnen zich beroepen op hun wilsrechten als de langstlevende ouder aangeeft dat hij/zij weer wil trouwen. Door het inroepen van het wilsrecht krijgen de kinderen goederen ter waarde van hun vordering op de langstlevende ouder, in eigendom
 2. m e ·dia (meervoud) zie 1 medium 1 middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz. 1 m e ·di·um (het; o) 1 (meervoud: media) hulpmiddel 2 (meervoud: mediums) (spiritisme) persoon door wie een geest zich uitspreekt 3 (meervoud: media) al wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht; nieuwe media digitale; massamedia; sociale media websites.
 3. heeft gewild
 4. Dit hoofdstuk is geactualiseerd in 2020 ten opzichte van de versie uit 2013. De aanpassingen zijn gebaseerd op de herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties uit 2020
 5. Betaling legitieme portie. De legitieme portie geeft alleen recht op een vordering in geld. Er bestaat geen recht op afgifte van goederen van de erflater. U bent als legitimaris dus schuldeiser van de nalatenschap. Niet direct opeisbaar De legitieme portie is niet altijd direct opeisbaar
 6. De betekenis van porti vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van porti gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 7. Betekenis fikkie. Wat betekent fikkie? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord fikkie. Je kunt ook zelf een Fikkie, een veelvoorkomende hondennaam. Geef mijn portie maar aan Fikkie wordt gezegd als men bepaal [..] Bron: nl.wikipedia.org: 2: 0 2. fikkie. hondje, meestal van een vuilnisbakkenras Geef mijn portie maar aan fikkie.

Legitieme portie - 12 definities - Encycl

 1. Betekenis 'friet' Je hebt gezocht op het woord: friet. friet ( de ; v(m) ; meervoud: frieten ) 1 reepjes rauwe aardappel, in olie gefrituurd ; = patates frites : een frietje eten portie friet ; ( België ) een frietje steken eten ; friet met met mayonais
 2. Betekenis 'patat' Je hebt gezocht op het woord: patat. pa·t a t ( de ; v(m) ) 1 ( Nederland ) friet : patat met een portie patat met mayonaise 2 ( België ) aardappe
 3. Betekenis De klinische beslisgrens is 50 ug/g. Een portie feces (geen 24 uurs verzameling). Aanvragen Calprotectine is op het aanvraagformulier te vinden bij 'darmklachten' op het probleemgestuurd aanvragen en binnenkort ook onder fecesonderzoek op de achterzijde van het formulier

Erfenis Advies legt uit wat legitieme portie en inkorting i

Vaak staat op het etiket hoeveel eiwit het product bevat per 100 gram of 100 milliliter, en soms ook per portie. Als eiwit aan een product is toegevoegd, hoort dit in de ingrediëntendeclaratie te staan, samen met de bron, bijvoorbeeld tarwe-eiwit, soja hydrolysaat De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last.Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen. Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van goederen van de nalatenschap De legitieme portie van uw vrouw blijft 1/6e deel als er een beroep op de legitieme portie wordt gedaan. Wel kan er ook nog een erfdeel zijn naar aanleiding van het eerdere overlijden van schoonmoeder, bijvoorbeeld als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen worden genoemd - de legitimarissen - in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kunnen maken

portie {de} vertaald van nederlands naar engels inclusief synoniemen, uitleg, and gerelateerde woorden. portie {de} in het Engels vertaald uit het Nederlands In deze bijdrage worden de 10 meest gestelde vragen over legitieme portie beantwoord. De testeervrijheid van ouders wordt beperkt door de legitieme portie. E-mail info@familie-erfrecht.nl Bel 088 - 02 09 444 Kantoor Eindhoven Mispelhoefstraat 25 Bezoeklocatie Utrecht Herculeslaan 24 Contac

Urine en onderzoek: betekenis medische termen Mens en

betekenis & definitie. Het begrip piccolo heeft 4 verschillende betekenissen: 1) hotelbediende. doorgaans jonge bediende in een luxueus hotel die, traditioneel gekleed in een rood of bruin uniform met een rond petje, de hotelgasten en ander personeel helpt met uiteenlopende klusjes, zoals de lift bedienen, bagage dragen of een boodschap doen. Volgens het wettelijke erfrecht kan iemand erfgenaam worden vanwege plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat die erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam die al overleden is Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom

Bovenmatige rente over erfrechtelijke schulden. Een nalatenschap kan door een erfrechtelijke schuld niet verder verkleind (uitgehold) worden dan met 6% samengestelde rente per jaar. Als er een hogere rente is afgesproken, dan wordt het bovenmatige deel van de rente als een fictieve verkrijging beschouwd Vul hier je gegevens in en ontdek hoeveel en wat jij per dag kunt eten. Vul de Schijf van Vijf in op jouw manier

Hoeveelheid - 6 definities - Encycl

De betekenis van portieken vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van portieken gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken De betekenis van rostraal vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van rostraal gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken stof : portie stof: Betrokken betekenissen: 1.0 : 1.1: Algemene voorbeelden. Op weg naar Sonnenhügel trakteerden we onszelf op een kinderijsje en een Wiener melange. Gstaad 95-98, Marek van der Jagt, 2002. Betekenis-van.nl is een crowd-sourced definitie gids met een groot en snel groeiend bereik in Google. Alhoewel we sinds mei 2017 zijn begonnen hebben we al enkele honderden bezoekers per dag. Wil je met ons samenwerken, een definitie inzenden of adverteren op deze of een van onze andere goedbezochte websites

Betekenissen van APS in het Engels Zoals hierboven vermeld, APS wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Bedrag Per portie. Deze pagina gaat over het acroniem van APS en zijn betekenissen als Bedrag Per portie. Houd er rekening mee dat Bedrag Per portie niet de enige betekenis van APS is Betekenissen van VSO in het Engels Zoals hierboven vermeld, VSO wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Video portie Office. Deze pagina gaat over het acroniem van VSO en zijn betekenissen als Video portie Office. Houd er rekening mee dat Video portie Office niet de enige betekenis van VSO is De betekenis van portie vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van portie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken De betekenis van puistjes op je wangen kan te maken hebben met long- of leverproblemen, te grote porties eten, stress, maagklachten, vieze mobiele telefoons, kussenslopen of make-up kwasten. Het is belangrijk om je huid goed te reinigen en de producten die in contact komen met je huid goed te desinfecteren. 5 Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder

Een te hoog creatininegehalte omlaag brengen. Creatinine is een afvalproduct dat je aantreft in het bloed van ieder mens. Onder normale omstandigheden zouden je nieren deze stof uit je lichaam moeten kunnen filteren. Bepaalde.. Aanwas ziet op het geval dat een erfgenaam voor jou overlijdt. De betekenis van aanwas is dat dit erfdeel dan niet naar de kinderen van die erfgenaam gaat maar naar de andere erfgenamen. In dit blog leggen we uit wat het verschil is tussen plaatsvervulling en aanwas Peulvruchten zijn bijvoorbeeld bruine bonen, kikkererwten en linzen. Pinda's en 'groene' peulvruchten zoals doperwten en sperziebonen zijn officieel peulvruchten, maar rekenen we tot noten en groente omdat ze daar qua gezondheidseffecten op lijken Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord legitime portie. Je kunt ook zelf een definitie van legitime portie toevoegen. 1: 0 0. legitime portie. wettig gedeelte, kindsgedeelte, dat is, in vijf, of meer, de helft, bij minder dan vijf, het derde part, van 't geen zij anderszins zouden hebben geërfd

Legaat (uiterste wilsbeschikking) - Wikipedi

 1. derd met de schulden, vermeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met c en f
 2. Portie- of bolustoediening. Bij sondevoeding per portie krijgt de patiënt een bepaalde hoeveelheid in 1 keer. Meestal is dit 4-6 keer per dag een portie van 200-300 ml. Deze manier komt het meeste overeen met 'gewoon eten' en geeft meer bewegingsvrijheid. Voor de toediening van de voeding wordt een spuit of een voedingspomp gebruikt
 3. Casus Op de afdeling neurologie krijgen patiënten met dysfagie (slikstoornis) of verlaagd bewustzijn hun voeding via een neusmaagsonde. De verpleegkundigen dienen intermitterend sondevoeding toe in porties tot 300 ml, elke drie uur, van 6.00-24.00 uur
 4. imaal of maximaal te behalen streefcijfer. Bijvoorbeeld maximaal toegelaten hoeveelheid productie (bijvoorbeeld landbouwgewassen) of vangst (bijvoorbeeld visvangst), een vastgelegde omzetdoelstelling die
 5. De betekenis of invulling van drie porties zuivel in de Verenigde Staten is dus niet hetzelfde als die van 3 porties zuivel in België. 'Normale' porties lijken steeds groter te worden. Doorheen de jaren zijn de portiegroottes in het algemeen toegenomen
 6. es en
 7. Betekenis Legitimaire massa. De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan de kosten van de nalatenschap af,.

('porsi) v. (-s; -tje) [Fr. < Lat. portio Een weekkeuze valt buiten de Schijf van Vijf. Als je eet volgens de Schijf van Vijf, kies je maximaal 3 keer per week voor een weekkeuze. Gezonder kiezen? Neem een kleinere portie of ga voor producten uit de Schijf van Vijf

1 m e ·di·um (het; o) 1 (meervoud: media) hulpmiddel 2 (meervoud: mediums) (spiritisme) persoon door wie een geest zich uitspreekt 3 (meervoud: media) al wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht; nieuwe media digitale; massamedia; sociale media websites waarmee mensen een netwerk van contactpersonen kunnen opbouwen 2 m e ·di·um (bijvoeglijk naamwoord) 1 (als. Bij 50 ml of hoger wordt een portie sondevoeding overgeslagen. Nu ben ik op zoek gegaan naar wat gebruikelijk is, kan daar echter niets over terugvinden. Ik weet dat inmiddels uit onderzoek is gebleken dat retentie meten geen meerwaarde heeft tov van niet meten, dat er niet meer aspiratie e.d. voorkomt als je geen retentie meet Bevoegdheid van kinderen een beroep te doen op de legitieme portie, of de nalatenschap van hun ouders te verwerpen. Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl Betekenis van wilsrechten toevoegen stof: portie stof: Betrokken betekenissen: 1.0 : 1.2: Algemene voorbeelden. Hij krijgt nog een brandewijn en dan nog een, Meerke knikt zorgelijk, boer Coppenolle slaat met zijn vlakke hand op de tafel Referentie-innames zijn wettelijk vastgelegde richtwaarden voor een gebalanceerd voedingspatroon. Het geeft aan hoeveel energie, voedingsstoffen, vitamines en mineralen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft of wat maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon

Wat is albumine? - Diabetes Fond

Een legitieme portie is een niet opeisbare vordering in geld op de langstlevende ouder. Een wilsrecht is voor het stiefkind een sterker recht. Het kind kan van de stiefouder eisen dat deze goederen uit de nalatenschap van de overleden ouder aanwijst waarvan de waarde overeenkomt met het erfdeel van het kind Betekenissen van SGSN in het Engels Zoals hierboven vermeld, SGSN wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Portie GPRS ondersteuning knooppunt. Deze pagina gaat over het acroniem van SGSN en zijn betekenissen als Portie GPRS ondersteuning knooppunt Betekenissen van SAI in het Engels Zoals hierboven vermeld, SAI wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Portie gebied Interface. Deze pagina gaat over het acroniem van SAI en zijn betekenissen als Portie gebied Interface. Houd er rekening mee dat Portie gebied Interface niet de enige betekenis van SAI is Vitamine A zorgt voor de huid en ogen. Vitamine A is nodig voor de aanmaak van cellen en de weefselstructuur van de huid, door vitamine A worden epitheelcellen gevormd in de huid, luchtpijp, het haar, tandvlees en longweefsel. Door vitamine A kunnen de ogen zich aanpassen aan het schemer Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving.Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie.Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam

Portie - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

portie betekenis & definitie. portie - v. (porties, portiën), aandeel, toegekend part; zekere hoeveelheid (spijs); (fig.) pak slaag, verwijtingen. Gepubliceerd op 10-07-2019 alles over portie; Random woord; Bestel nu het nieuwste boek van Ensie, de Encyclopedie van de Evolutiebiologie door prof. dr. Nico M. van Straalen. Beknopt. Betekenissen van ISO in het Engels Zoals hierboven vermeld, ISO wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Immigrant portie organisatie. Deze pagina gaat over het acroniem van ISO en zijn betekenissen als Immigrant portie organisatie. Houd er rekening mee dat Immigrant portie organisatie niet de enige betekenis van. Iedereen heeft doelen, ook als je ze niet zo noemt. Zoals gelukkig zijn met jezelf en de mensen om je heen. Een gevoel van voldoening en betekenis ervaren. Keuzes maken op basis van wat je zélf wilt in plaats van op basis van de meningen en verwachtingen van anderen. Helpende gedachten hebben in plaats van jezelf in de weg zitten

portie - WikiWoordenboek - Wiktionar

Wat is de betekenis van STAVAST, VAN? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord STAVAST, VAN. Door experts geschreven Betekenissen van SSL in het Engels Zoals hierboven vermeld, SSL wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Portie Sri Lanka. Deze pagina gaat over het acroniem van SSL en zijn betekenissen als Portie Sri Lanka. Houd er rekening mee dat Portie Sri Lanka niet de enige betekenis van SSL is stof : portie stof: Betrokken betekenissen: 1.0 : 1.1: Algemene voorbeelden. De Caribbean is méér dan een strand met palmen en een warme, azuurblauwe zee! Ga snorkelen, trek het regenwoud in, dans de salsa, verken een historisch stadsdeel of drink een mojito, de favoriete rumcocktail van Hemingway

De glycemische index (GI) zegt iets over de snelheid waarmee koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen. Producten met een hoge GI zijn bijvoorbeeld gebakken aardappelen, wit- en bruinbrood, cornflakes en popcorn Semagram. Pina colada is een cocktail; is een drank; is een vloeistof [Ingrediënt] bestaat uit witte rum, ananassap, kokosmelk en vergruisd ijs; bevat alcohol [Bereiding] wordt bereid door de ingrediënten met vergruisde ijsblokjes te shaken en vervolgens door een zeef in een groot cocktailglas te gieten. De ingrediënten en het ijs kunnen ook geblend worden Betekenissen van SPD in het Engels Zoals hierboven vermeld, SPD wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Portie profieldatabase. Deze pagina gaat over het acroniem van SPD en zijn betekenissen als Portie profieldatabase. Houd er rekening mee dat Portie profieldatabase niet de enige betekenis van SPD is Betekenissen van GSN in het Engels Zoals hierboven vermeld, GSN wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen GPRS portie knooppunt. Deze pagina gaat over het acroniem van GSN en zijn betekenissen als GPRS portie knooppunt. Houd er rekening mee dat GPRS portie knooppunt niet de enige betekenis van GSN is

Albuminurie - Wikipedi

Semagram. Caipirinha is een cocktail; is een drank; is een vloeistof [Ingrediënt] bestaat uit cachaça, een Braziliaanse sterkedrank, limoen, suiker en fijngestampt ijs; bevat alcohol [Bereiding] wordt bereid door een laagje van suiker en limoenpartjes fijn te stampen, vergruisd ijs en een scheut cachaça toe te voegen en het geheel vervolgens te roere De betekenis van de code van de productiepartij moet wel aan de controleautoriteiten bekend worden gemaakt. In het WIL, artikel 4, lid 2 staat dat de vermelding van de code van de productiepartij op de verzamelverpakking van porties consumptie-ijs mag worden aangebracht en op de afzonderlijke verpakkingen niet hoeft te worden vermeld betekenis & definitie (kon aan, heeft aangekund), 1. (tegen iemand) opgewassen zijn, hem kunnen overwinnen ; 2.berekend zijn voor (een taak), tot een goed einde kunnen brengen; 3. in staat zijn te gebruiken (een zekere portie spijs of drank); — veel geld aankunnen, veel geld nodig hebben voor zijn dagelijkse vertering Met een avondklok én een flinke portie kou en sneeuw op komst zit een avond spelletjes doen bij vrienden er voorlopig even niet in. Gelukkig is er op afstand ook van alles mogelijk en kun je prima de strijd met elkaar aangaan. Dit zijn de leukste spellen om met je oma of opa, vrienden of familie te spelen

 • Aambeienzalf ervaringen.
 • Chatgeschiedenis WhatsApp Android naar iPhone.
 • Track Xbox Gamertag.
 • Mut Afkorting.
 • Present simple vs Present Continuous oefeningen.
 • Benro KH26NL.
 • Bpost bank contact.
 • The Underground Railroad wiki.
 • Zorgnet corona.
 • Sperziebonen vegetarische ovenschotel.
 • Outlet schoenen heren.
 • Dokters Sint Vincentius Antwerpen.
 • Denksleutels zomer.
 • Limousine Yves.
 • Vliegen vanuit Duitsland COVID.
 • Downdraft afzuigkap recirculatie.
 • Beschermingsduur vaccinaties.
 • Zwerfhonden adopteren.
 • Oogstfeest Oldebroek 2020.
 • Totemlied Scouts.
 • Sterrenbeeld Kreeft datum.
 • Alle kleuren in het Spaans.
 • Tegenstander Erdogan.
 • Mythos bier Gall en Gall.
 • Wordfeud en Scrabble woorden.
 • Groot Nieuws Radio app installeren.
 • Babybed goedkoop.
 • CNV inloggen.
 • 2 persoons bureau.
 • Rocky Mountain MTB 2020.
 • Grey film.
 • Cat S60 loopt vast.
 • Aziatische hoornaar verschil Europese.
 • Hoeveel kilometer gaat een vrachtwagenband mee.
 • Dierenasiel Nijkerk.
 • Best PS1 games.
 • Lavasteen Brico.
 • Pantone kleuren 2020.
 • In de wandelgangen betekenis.
 • Iceland imo.
 • BMW M5 V10 sound tunnel.