Home

Palilalie echolalie

Palilalie - Wikipedi

Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron (bijvoorbeeld de radio). Het verschijnsel doet zich het meest voor bij personen met autisme , maar komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking , schizofrenie en het syndroom van Gilles de la Tourette Coprolalia, Echolalia, and Palilalia: Dr. John Walkup, Director of Child and Adolescent Psychiatry and Professor of Psychiatry at Weill Cornell Medical Colle.. Palilalie: Als kinderen zichzelf herhalen spreken we van palilalie. Dit is dus geen vorm van echolalie. Wat te doen/ hoe te ondersteunen: Het goede nieuws bij kinderen met echolalieën is dat er wel degelijk sprake is van spraak. Het kind probeert ook te communiceren, alleen gaat het niet zo goed als bij andere kinderen

Palilalia (from the Greek πάλιν (pálin) meaning again and λαλιά (laliá) meaning speech or to talk), a complex tic, is a language disorder characterized by the involuntary repetition of syllables, words, or phrases. It has features resembling other complex tics such as echolalia or coprolalia, but, unlike other aphasias, palilalia is based upon contextually correct speech Palilalie = het steeds automatisch herhalen van woorden of lettergrepen Palatum = gehemelte Palmomentale reflex= afwijkende reflex waarbij de spieren van de kin even kort samentrekken wanneer er met een stevig voorwerp midden in de handpalm wordt gestreke Onder psychogene lalia's worden enkele relatief zeldzame vormen van lalie (afwijkend praten) gevat: oxylalie en agitolalie (variaties in abnormaal spreektempo), palilalie en echolalie (herhalingen van spraakuitingen), xenolalie (plotseling ontstaan van een eerder niet beheerste vreemde taal), glossolalie (gelijk aan xenolalie waarbij het een niet-bestaande vreemde taal betreft. Echopraxie is een term uit de psychiatrie die verwijst naar het onwillekeurig nadoen of herhalen van bewegingen die men bij een ander waarneemt. Het woord is afkomstig van de Griekse naam Echo en het Griekese woord praxis (handeling, actie).. Soms is het verschijnsel als zelfstandige tic te beschouwen, maar vaak is het een symptoom van psychische aandoeningen als het syndroom van Gilles de la.

Echolalie - Wikipedi

Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron . Het verschijnsel doet zich het meest voor bij personen met autisme, maar komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking, schizofrenie en het syndroom van Gilles de la Tourette Nederlands: ·(medisch) echolalie waarbij men zichzelf herhaalt··↑ palilalie op website: Etymologiebank.n

echolalie - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) (medisch) het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen, zonder de betekenis ervan daadwerkelijk te doorgronden ♢ Echolalie komt voor bij blinde en slechtziende kinderen maar ook bij verstandelijk gehandicapte kinderen. Woordherkomst.. Vloeken of grove woorden vallen onder coprolalie, terwijl herhalingen van woorden of zinnen echolalie of palilalie worden genoemd. [zobegaafd.nl] Andere vreemde Tourette-tics : iemands woorden herhalen (echolalie), iemands bewegingen herhalen (echopraxie), de eigen woorden telkens herhalen (palilalie).[] knorren sisgeluiden klakken met de tong uiten van zinloze kreten uiten van scheld- en. Echolalie is het dwangmatig herhalen van woorden en zinnen van anderen. Palilalie is dwangmatig herhalen van de woorden en zinnen van jezelf. Wat af en toe te zien is bij iemand met Asperger is dat deze tegen voorwerpen praat Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie.Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron (bijvoorbeeld de radio). Het verschijnsel doet zich het meest voor bij personen met autisme, maar komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking, schizofrenie en het syndroom van Gilles de la Tourette Palilalie of palilalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. 8 relaties: Alogie, Denkstoornis, Echolalie, Glossolalie, Psychologie van A tot Z, Psychose, Syndroom van Asperger, Syndroom van Gilles de la Tourette. Alogie. Alogie, alogia of afasie is een vorm van gedachtearmoede en het daarmee samenhangende taalgebruik

Palilalie of palilalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. 8 relaties: Autisme , Coprolalie , Echolalie , Psychiatrie , Psychologie , Schizofrenie , Syndroom van Gilles de la Tourette , Ziekte van Parkinson Alogie of alogia is een vorm van gedachtearmoede en het daarmee samenhangende taalgebruik. Dit verschijnsel uit de psychiatrie kan zich door een gebrek aan ideeën uiten in beperkte spraak (spraakarmoede). De zinnen zijn kort en er wordt slechts een minimum aan woorden gebruikt. Gesprekken kunnen uiterst moeizaam verlopen en de informatie moet als het ware uit de persoon worden getrokken Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie.Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron (bijvoorbeeld de radio).De aandoening doet zich het meest voor bij personen met autisme, maar komt ook voor bij mentale retardatie, schizofrenie en het syndroom van Gilles de la Tourette..

echolalie v (psychologie) het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen, zonder de betekenis ervan daadwerkelijk te doorgronden Echolalie komt voor bij blinde en slechtziende kinderen maar ook bij verstandelijk gehandicapte kinderen. Verwante begrippen. alalie, palilalie Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. 13 relaties: Alogie , Autisme , Catatonie , Denkstoornis , Echopraxie , Hyperlexie , Latah (psychische aandoening) , Palilalie , Psychologie van A tot Z , Psychose , Schizofrenie , Syndroom van Asperger , Syndroom van Gilles de la Tourette Palilalie of palilalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie.Het is het dwangmatig herhalen van eigen woorden of zinnen of delen daarvan. Meestal wordt de snelheid van spreken opgevoerd en het geluidsvolume verminderd, waardoor het verschijnsel soms lijkt op hakkelen of prevelen D'autres manifestations sont moins fréquentes.L'échopraxie est retrouvée dans 11 à 35 % des cas, l' écholalie chez 20 à 44 % des patients et la palilalie pour 6 à 15%. Other manifestations are less frequent.Echopraxy is found in 11 to 35% of cases, echolalia in 20 to 44% of patients and pallialia in 6 to 15% met & Palilalie Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Catatonie. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen

Echolalie Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Syndroom van Gilles de la Tourette. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen echolalie - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen, zonder de betekenis ervan daadwerkelijk te doorgronden♢ Echolalie komt voor bij blinde en slechtziende kinderen maar ook bij verstandelijk gehandicapte kinderen. Woordherkomst afgeleid van echo met het achtervoegsel -lalie Verwante begrippen alalie, palilalie Het dwangmatig herhalen van woorden en zinnen van anderen. Dit wordt ook echolalie genoemd. Het dwangmatig herhalen van woorden en zinnen van jezelf. Dit heet ook wel palilalie. Gespannen indruk bij gesprekken die geen informatieuitwisselings-doel maar een sociaal doel hebben

Coprolalia, Echolalia, Palilalia - YouTub

Echolalieën Juf El

 1. Complexe vocale tics zijn: uitroepen van woorden of zinsdelen, coprolalie, palilalie, echolalie, enz. Tics moeten onderscheiden worden van andere afwijkende bewegingen en/of gewoontehandelingen, wat niet altijd gemakkelijk is
 2. Translations in context of echolalia in English-French from Reverso Context: And strange as it seems, the echolalia - that's progress
 3. Deze tics moeten worden onderscheiden van de acute voorbijgaande tics van de kinderleeftijd, welke meestal na een jaar weer verdwijnen.2 Bijkomende, maar niet noodzakelijk aanwezige symptomen zijn onder meer coprolalie, copropraxie, echolalie, echopraxie en palilalie.3 4 Het pathologische substraat en het pathofysiologische mechanisme zijn onbekend

Palilalia - Wikipedi

Echolalie (het herhalen van woorden of zinnen van anderen) komt vaak voor, vooral bij jongere kinderen met autisme, maar is ook merkbaar bij autistische ouderen, vooral in situaties met stress. - echolalie (nabootsen van de laatste zinnen of woorden van de persoon die tegen de patient spreekt Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden. Verstoorde emoties, de emoties van een patiënt kunnen flink verstoord zijn, een patiënt kan bijvoorbeeld versterkte emoties ervaren of juist totaal niet kloppende (bij de situatie) emoties zoals lachen op een begrafenis Bij vocale tics treden er vaak repetitieve geluiden op, zoals klikken of sissen. Ook kunnen er woorden of zinnen herhaald worden (echolalie of palilalie), of worden er scheldwoorden of andere grove zinnen uitgesproken (coprolalie). Als gevolg van de tics kunnen er ook dwangmatige obsessies ontstaan bij patiënten met GTS Dwangmatig herhalen van woorden en zinnen van andere personen (echolalie) en van zichzelf (palilalie). Maken gespannen indrukken bij gesprekken wanneer ze een sociaal doel hebben. Weinig inlevingsvermogen. Gevoeliger voor depressies en vaak emotioneler. Moeite met het filteren van geluiden. Autisme tes

Omdat het bij uitgestelde echolalie soms om zeer grote teksten gaat, ziet men dit wel als een teken van intelligentie. Herhaalt men zichzelf, dan spreekt men van palilalie. bron: Wikipedia. ECHOPRAXIE. Echopraxie is een term uit de psychiatrie die verwijst naar het onwillekeurig nadoen of herhalen van bewegingen die men bij een ander waarneemt The word is not a valid scrabble word 3 short excerpts of WikWik.org (WikWik is an online database of words defined in the English, French, Spanish, Italian, and other Wiktionnaries.) (In German) Palilalie S. Psychiatrie, Psychologie: krankhafter Drang, ein selbst gesprochenes (In Dutch) palilalie n.(medisch) echolalie waarbij men zichzelf herhaalt

La littérature concernant la palilalie est relativement riche, probablement du fait qu'elle touche plusieurs pathologies : maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, maladie de Pick, épilepsie, etc. L'auteur, étudiant précisément la palilalie dans la maladie d'Alzheimer à un stade sévère, s'est heurté à un champ de recherche désertique INLEIDING. In 1885 beschreef Georges Gilles de la Tourette 9 patiënten met motorische coördinatiestoornissen in de vorm van abrupte spierbewegingen (motorische tics), in een aantal gevallen gepaard gaande met het uiten van geluiden (fonische tics).1 Hij betoogde dat dit beeld een zelfstandig syndroom betrof. Later kreeg dit syndroom op voorspraak van Charcot zijn naam De vocale tics omvatten onder andere coprolalie, echolalie, palilalie en ook onvloeiendheden. De spraakonvloeiendheden bij personen met Tourette blijken echter niet overeen te komen met het klassieke beeld van stotteren. Wat men ziet is een patroon met kenmerken van zowel stotteren,. de output beperkt tot echolalie, palilalie, logoclonie of mutisme. Naast de ziekte van Alzheimer zijn er meer vormen van neurodegeneratieve dementie, zoals frontotemporale lobaire degeneratie (FTLD), Parkinsondementie en dementie met Lewy Bodies (Neary et al, 1998). Bij FTLD verandert de spraakproductie naar verminderde spraakproductie en.

* Palilalie (Geneeskunde) - Definitie - On line encyclopedi

 1. De spraak is explosief en scanderend. Bv bij letsels in cerebellum of cerebellaire banen Extrapiramidale dysartrie Typisch bij ziekte van Parkinson. Treedt pas later op in stadium van ziekte en gekenmerkt door: zachte stem, monotone spraak, murmelen, soms traag of snel spreken, soms met palilalie of echolalie
 2. st. Op 19 okt 2016 om 13:36 schreef Levja het volgende (15w)
 3. Mijn vriendin heeft een brief ontvangen met de uitslag van een psychologisch onderzoek. Daarin wordt onze Nederlandse taalkennis flink op de proef gesteld door (althans zo lijkt het) zoveel mogelijk dure/ingewikkelde woorden te gebruiken. De meeste definities heb ik wel kunnen vinden, maar die van de 2 bovenstaande begrippen blijven wat mij betreft erg vaag
 4. Deel gratis samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen, antwoorden en meer
L'Oscillo Théâtroscope - Un théâtre de poche

Niet-neurogene taalstoornissen: een eerste classificatie

Andere vreemde Tourette-tics : iemands woorden herhalen (echolalie), iemands bewegingen herhalen (echopraxie), de eigen woorden telkens herhalen (palilalie). Van Mozart is beweerd dat hij aan Tourette leed. Omdat de brieven die hij aan zijn nicht Maria schreef, doorspekt waren met obscene woorden - Echolalie - Palilalie - Empty Speech - Logorrhoe. Wat is recurring utterance? Een steeds terugkerende en zinloze uiting of aaneenrijging van klanken/lettergrepen. Kan bestaand, maar ook niet bestaand zijn: tan, izook, peete. Bij welke ernst afasie komt recurring utterance voor

Über einen atypischen Fall von Pickscher Krankheit mit Echolalie und Palilalie J. Grasse 1 Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten volume 102 , pages 689 - 705 ( 1934 ) Cite this articl Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden. Verstoorde emoties - Een patiënt kan versterkte emoties ervaren of totaal niet bij een situatie passende, zoals lachen op een begrafenis Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden. Verstoorde emoties. Een patiënt kan versterkte emoties ervaren of totaal niet bij een situatie passende, zoals lachen op een begrafenis Echolalie. herhaling uiting van gesprekspartner. Palilalie - Herhaling uitingen gesprekspartner en zichzelf - lege taal - spreekdrang. conduit d'approche. doelwoord wordt benaderd/bereikt. Conduit d'ecart. steeds verder van het doelwoord verwijdert. parafasie

Echopraxie - Wikipedi

 1. Verward spreken en schrijven: zelfs als de gedachten van de patiënt nog coherent zijn, kan hij problemen hebben deze in taal te uiten. Soms uit zich dit in gehaast spreken, vreemde woordkeuzen of het gebruik van neologismen. Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden
 2. Negen bewoners strijden om één luxe villa in Eemnes. Wie blijft er over, de treiteraar of degene met de dikste huid? De einddatum is onbekend
 3. Er zijn ook andere vocale tics zoals palilalie (onwillekeurige herhaling van woorden of zinnen), echolalie (herhaling van de gesproken woorden van een andere persoon in een zinloze vorm) en klazomanie (dwangmatig geschreeuw) die soms geassocieerd zijn met coprolalie

Echolalie - Wikiwan

schema verschillende soorten dementie en andere aantekeningen voor je studie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen. Dit is een duidelijk schema met de verschillende soorten dementie ideaal dit te studeren Ook vocale tics kunnen simpel of complex zijn. Simpele vocale tics zijn bijvoorbeeld hoesten of schrapen van de keel. Complexe vocale tics zijn onder andere het herhalen van woorden in een verkeerde context (palilalie), het herhalen van woorden van anderen (echolalie) en het uiten van obsceniteiten (coprolalie) Dit wordt echolalie of palilalie genoemd. Eerste tekenen en verdere ontwikkeling van het syndroom. De eerste tekenen van het syndroom doen zich over het algemeen voor rond de leeftijd van zo'n 6 of 7 jaar. Ze ontwikkelen zich in de loop der jaren steeds verder maar nooit langer dan tot de leeftijd van 21 Vocale tics: neus ophalen, keel schrapen, kuchen, sissen tussen de tanden, echolalie (nazeggen van iemand anders), palilalie (eigen woord of zin herhalen omdat het zo goed klinkt), coprolalie (grof taalgebruik terwijl het kind niet zo opgevoed is), Deze tics komen natuurlijk niet allemaal gelijktijdig voor

palilalie - WikiWoordenboek - Wiktionar

Echolalie p.239 Perseveratie Pathologische reïteraties (palilalie) p.239 Verbale reïteraties (uitgestelde echolalie) Logorrhea Pathologisch lachen/wenen p.224 Ontremd gedrag, sociaal ongepast gedrag, emotioneel ongepast gedrag Obsessies-compulsies Impuldisinhibitie p.236 o Apathisch syndroo Full Blown Tourette: het volledige Tourettespectrum: er is sprake van alle soorten tics inclusief echolalie, coprolalie en palilalie. Voorbijgaande ticsstoornis: een stoornis waarbij tics minder dan een jaar lang aanwezig zijn. Chronische motorische ticstoornis: een ticstoornis waarbij gedurende minimaal een jaar alleen bewegingstics optreden Zinvolle communicatie in alle vormen (ook lezen en schrijven) zeer ernstig belemmerd tot onmogelijk Verbale productie totaal oninterprenteerbaar Soms ook dysartrie wat de spraakverstaanbaarheid belemmerd Uiteindelijk kan de output zich beperken tot: echolalie, palilalie, logoclonie, mutisme (niet meer spreken) *Palilalie: zichzelf steeds sneller herhalen Echolalie is het herhalen van andere mensen of dingen. Mensen met deze tic praten anderen na, of herhalen wat men op de radio zegt. Er bestaat ook nog Palilalie, het herhalen van zichzelf. Deze mensen zeggen bijvoorbeeld twee keer achter elkaar hetzelfde, of ze herhalen delen uit hun zinnen o Echolalie: dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van gesprekspartner. o Palilalie: dwangmatig herhalen van woorden of zinnen of delen ervan, snelheid word sneller, geluidvolume word minder. o Glossolalie: gebruikt woorden die voor een buitenstander onbegrijpelijk zijn, hebben geen overeenkomst met bestaande taal

Video: Wat is de betekenis van Echolalie? - Ensi

Dwangmatig herhalen van woorden en zinnen van andere personen (echolalie) en van zichzelf (palilalie). Maken gespannen indrukken bij gesprekken wanneer ze een sociaal doel hebben. Weinig inlevingsvermogen. Gevoeliger voor depressies en vaak emotioneler. Moeite met het filteren van geluiden. Autisme tes Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden. Verstoorde emoties: de emoties van een patiënt kunnen flink verstoord zijn, een patiënt kan bijvoorbeeld versterkte emoties ervaren of juist totaal niet kloppende (bij de situatie) emoties zoals lachen op een begrafenis Onze specialisaties:Neurodegeneratieve aandoeningen Neurodegeneratieve aandoeningen Parkinson(isme) Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. De symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden (subcortex) maar met een andere oorzaak zoals : Ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch.

o Echolalie: dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekpartner of een andere bron. o Palilalie: dwangmatig herhalen van woorden of zinnen of delen ervan, snelheid van het spreken word sneller en het geluidsvolume verminderd daardoor lijkt het soms op hakkelen of prevelen Samenvatting kinder- & jeugdpsychiatrie. Ontwikkelingsstoornissen; 2.1. Leerstoornissen. 2.1.1. Inleiding Schools leren: vaardigheden die grote maatschappelijke relevantie bezitten Niet goed meekomen = negatieve ervaring voor ouders en kind o Vooral bij kinderen met normale intelligentie zonder waarneembare handicaps Specifieke leerstoornissen= onverwachte, fundamentele moeilijkheden bij het. Echolalie evenals palilalie kunnen eveneens voorkomen bij mensen met het syndroom van Asperger, zowel als bij anderen uit het autismespectrum. Toch geven kinderen met het syndroom van Asperger vaak blijk van gevorderde mogelijkheden op vlak van taal in vergelijking met hun leeftijdgenoten Gelegentlich wird auch die Wiederholung vorgesagter Phrasen in der frühkindlichen Sprachentwicklung als Echolalie bezeichnet. (de) En medicina, ecolalia (del griego ἠχώ, eco y de λαλιά, habla o charla) es una perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona en su presencia, a modo de eco

Palilalie Oorzaken & Redenen - Symptom

 1. Geluidstics (vocale tics): kuchen en/of keelschrapen, snuiven, sissen, brommen, grommen, met de tong klakken, tandenknarsen, boeren, ongepast lachen, met een hoge of lage stem praten, herhalen van woorden of zinnen die het kind net heeft gehoord (echolalie) of die hij net zelf heeft gezegd (palilalie), grove taal gebruiken (coprolalie)
 2. d map door Jan Aart Schipper. Maak je eigen collaboratieve
 3. ECHOLALIE. Het dwangmatig herhalen van de woorden van iemand anders. Palilalie is het dwangmatig herhalen van de eigen woorden van de patiënt. Echopraxie en palipraxie zijn het dwangmatig herhalen van bewegingen of handelingen. Dergelijke symptomen komen veel voor bij catatonie en zijn analoog aan catalepsie.

Asperger is een van de Autisme-Spectrum Stoornisse

Echolalie evenals palilalie komen eveneens voor bij mensen met het syndroom van Asperger, alsook bij anderen uit het autismespectrum. Toch geven kinderen met het syndroom van Asperger vaak blijk van gevorderde mogelijkheden op vlak van taal in vergelijking met hun leeftijdgenoten Verward spreken en schrijven - Zelfs als de gedachten van de patiënt nog coherent zijn, kan hij problemen hebben deze in taal te uiten. Soms uit zich dit in gehaast spreken, vreemde woordkeuzen of het gebruik van neologismen. Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden Denkstoornis is een term uit de psychiatrie en psychologie.Bij een denkstoornis treden problemen op met de inhoud van de gedachten of de manier waarop de persoon denkt en communiceert. Denkstoornissen kunnen zelfstandig optreden, maar zijn vaak een symptoom van een breder psychisch ziektebeeld, bijvoorbeeld een psychotische aandoening als schizofrenie.. Er zijn twee vormen van denkstoornis te. Neurologische aandoening gekenmerkt door tics die zowel motorisch zijn (grimassen, schouder optrekken, hoofdbeweging, knipperen met de ogen, wrijven, soms obscene bewegingen (copropaxie))als met geluiden (grommen, brommen) of woorden: coprolalie (obscene woorden), echolalie (herhaling van woorden), palilalie (herhaling met toenemende snelheid). 40% van de patiënten heeft coprolalie

Wikizero - Echolalie

 1. e Hulpverleningsvoorgeschiedenis Eerste middelbaar (2013-2014): psychologische begeleiding gedurende een half jaar. Aanmelding omwille van moeilijkheden met fietsen. Vraag naar behandeling van concentratieprobleme
 2. Verder heb ik last van echolalie, palilalie, en OD. Mijn tics uiten zich zo verschillend op een dag of week of maand en zijn zoveel dat ik niet kan zeggen welke tics blijvend zijn. Dat zie ik pas na een maand. haos in mijn tics is altijd aanwezig,meestal reageer ik op alles en iedereen om mijn heen, soms trek ik me terug of klap ik dicht
 3. http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401404303.pdf.pd
 4. Palilalie - Unionpedi

Alogie - Wikipedi

echolalie - de betekenis volgens Wiktionar

Tourette-Syndrom und andere Tic-Störungen in KindheitPPT - Tics et Comportements répétitifs PowerPoint
 • Regent Seven Seas Voyager.
 • Oude Windows games.
 • Formule 1 ongeluk 29 november.
 • 1 fase motor op 3 fase frequentieregelaar.
 • Hobby 500 KMFE.
 • Stalen schragen.
 • Frequentiebanden.
 • Instagram story downloader.
 • Mr Potato Head Toy Story.
 • Jewa gasfles 5 kg.
 • Tatra pups.
 • TV meubel Flame handleiding.
 • Test pellets.
 • Kaart Canada met steden.
 • Jozef De Kesel contact.
 • Pompeii weetjes.
 • Id kaart aanvragen stichtse vecht.
 • 3D effect text.
 • Vraagstukken 2de leerjaar.
 • Decubitus stadia.
 • Vliegende mestkever.
 • WK Vrouwen 2019 samenvatting.
 • Little Family bonte avond.
 • Eet ik te weinig test.
 • Is een bloemenwinkel rendabel.
 • Drain verzorgen youtube.
 • CAN bus voltage.
 • Geiko maiko.
 • Carotenemie wiki.
 • Ontwenningskliniek zuid afrika.
 • Kinderboerderij Griftpark.
 • Regioplein 25 Schagen.
 • Gardameer noodweer.
 • XCOM 2 Resistance warrior pack.
 • MD 80 cockpit.
 • Hoe kom je op Fiji.
 • Gasveer configurator.
 • Golfplaten op rol Makro.
 • Edelsteen slapen kind.
 • Sons of Anarchy Music Season 5.
 • Kruidvat l'oreal.